Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày mới với lòng biết ơn và đọc kinh sáng cách sốt sắng để dâng mình cho Chúa Kitô. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Con có đang cầu nguyện với lòng yêu mến và có cảm thức sâu sắc về những lời này không? Lạy Cha, xin hãy để tình yêu là thước đo cho mọi hành động của con hôm nay. “Trước khi Hoàng Tử Hòa Bình đến thế gian, chúng ta hãy hạ vũ khí dưới mọi hình thức. Đừng mưu cầu vì lợi ích địa vị xã hội hoặc làm tổn hại người khác.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the new day with gratitude, and pray the prayer of the morning offering with special attention to offer yourself to Christ. “For God so loved the world that he gave his only Son” (Jn 3:16). Are you making your offerings with love and a deep sense of these words? Let love be the measure of all your actions today. “Before the Prince of Peace that comes to the world, let us lay down our weapons of any type. Let no one serve for the benefit of social status or to embarass the other” (Pope Francis). Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian để nhìn lại buổi sáng của mình. Con đã trả lời hoặc giúp đỡ người khác với giọng điệu như thế nào? Những thù hằn nhỏ nhen trong lòng có thể ăn mòn và làm tổn thương con. Lạy Chúa, xin cho con không bị vấp phạm bởi những ánh nhìn đầy ác ý và những hành động không tử tế. “Tôi hy vọng việc suy tư về phi bạo lực như một đường lối chính trị vì hòa bình và tôi cầu xin Thiên Chúa bạn cho những giá trị và cảm thức sâu xa nhất của chúng ta phù hợp với sự phi bạo lực” (ĐGH Phanxicô). Con đặt mục tiêu ngày hôm nay theo đường hướng này. Con tiếp tục ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment this afternoon to go back over your morning. With what tone have you answered or helped out others? The small enmities that add in your heart can corrode and hurt you. Mean and unkind actions and looks are noticeable. “I hope to reflect on nonviolence as a style of politics for peace, and I ask God that our deepest sentiments and values conform to nonviolence” (Pope Francis). Make a goal today to grow in this sense.Go back to your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Ngài, vì chỉ có Chúa mới có thể đánh gục sự kháng cự trong con. Con chìm đắm trong hương vị của lòng thương xót Chúa như dầu thơm. Con tạ ơn Người và tự hỏi về ngày sống đã qua: Con đã kinh nghiệm được lý lẽ của thù hận chưa? Trái tim con đang có xung đột nào không? Con đã đương đầu với những xung đột lớn nhỏ trong ngày như thế nào? Con xin Chúa tha thứ những lỗi lầm con đã phạm, con sẽ quyết tâm chú ý đến việc đối thoại với anh chị em con và cũng không quên thực thi bác ái trong các mối tương quan của con. Kính mừng Maria..

WITH JESUS IN THE NIGHT

This night I let myself love you, Lord, since you are able to knock down my resistence. I savor your mercy like a balm. I give thanks and I wonder about the day that has gone by: Did I experience the logic of hatred? Is my heart at war? How have I negotiated the conflicts great and small of today? I ask you forgiveness, I resolve to be attentive to dialogue with my brothers and sisters, and not to forget to exercise charity in my relationships. Hail Mary..