Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-07-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 19/07/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày sống mới hôm nay, mở rộng trái tim mình để lắng nghe lời Chúa: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12, 50) Chúa mời gọi mỗi người chúng con trở nên một gia đình, trở thành anh chị em của cùng một Cha Trên Trời. “Giáo hội là một gia đình gồm anh chị em cùng một Cha Trên Trời mà Chúa Giê-su như một người anh cả được Chúa Cha tặng ban cho chúng ta, hầu giúp mỗi người chúng ta hiểu rằng Người coi trọng tình huynh đệ nhường nào” (ĐTC Phanxicô). Lạy Cha mến yêu, xin cho con biết đối xử với mọi người xung quanh như chính gia đình của mình, và biết dành một chỗ trống cho các bậc cao niêm. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day welcoming in your heart the words of the Lord. “Whoever does the will of my father in heaven, that is my brother, my sister, and my mother.” (Mt 12:50). Jesus wants us all to be sons of the same father. “The Church is a family of brothers and sisters with the same Father that Jesus gave us as a brother so that we might understand how much he values fraternity” (Pope Francis). Treat those around you as brothers and sisters, creating a place in your life for the elderly. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng bước để nghỉ ngơi và được trở nên một với Chúa Giê-su, người trưởng tử trong gia đình Giáo hội. “‘Sự giàu có của các thế hệ’ là sự phong phú của con người, sự giàu có của nhiều năm sinh sống trên đời, sự giàu có qua những trải nghiệm sống và những câu chuyện cuộc đời. “( ĐTC Phanxicô). Trong khoảnh khắc này, con thầm cảm ơn sự phong phú của bề dày lịch sử trong gia đình con, sự hiện diện của tất cả mọi người và những sự kiện đã trải qua đều góp phần để con có được ngày hôm nay. Con dành thời gian chiều nay gọi một cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn thể hiện lòng biết ơn tới các thành viên trong gia đình của chính mình. Và con lại cất bước tiếp tục ngày sống.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break to sync yourself with Jesus, older brother of the Father’s family who walks with us. The “richness of the ages” is the richness of people, of each person who carries many years of life, experience, and stories” (Pope Francis). During this break, give thanks for the richness of your family history, all the people and events that brought you to now without you having to do anything for it. Take time this afternoon to make a calll or send a text showing appreciation to someone in your family. Return to your day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tìm kiếm một khoảng lặng trong trái tim mình để nhìn lại ngày sống hôm nay. Lạy Chúa, Ngài đang hiện diện cùng con! Là ai, là sự kiện, là sự vật nào đã mang đến niềm vui, hy vọng, sự no đủ và hòa bình cho con hôm nay? Con xin dâng lời cám ơn Cha vì tất cả. Con đã thể hiện tình yêu thương đối với anh chị em mình như thế nào? Hình ảnh của Chúa phản chiếu qua những việc làm cụ thể trong hiện tại và qua những câu chuyện quen thuộc “đem lại sức sống cho đời con.” Xin Chúa cho con xác tín hơn những điều này. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Seek the silence of the heart to close the day. God has been present in it. What people, situations, or things were causes of joy, hope, fullness, and peace? Give thanks for them! What attitudes of love did you have with your brothers and sisters? The face of the Lord shows itself in concrete actions in the present and through familiar stories that “give life to your life.” Identify what you discover. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao