Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khởi đầu ngày mới con vui mừng khi biết mình được Cha mời tham dự Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 22,1-4). Việc tham dự này đòi hỏi con thực hiện cam kết cụ thể là dấn thân hoạt động như Chúa Giêsu mời gọi. Hôm nay, Lời Chúa cho biết, có những khách mời không muốn đến dự tiệc: “Một số quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn.” Con có thấy diễm phúc khi được Chúa mời không, hay con cũng viện cớ lý do này nọ mà không tham dự tiệc cưới? Lạy Chúa, mỗi khi con có nhiều lý do để cho rằng mình “không thể đến” xin cho con biết cầu nguyện khẩn thiết hơn, giãi bày tâm sự cùng Chúa nhiều hơn, với tấm lòng cởi mở và biết ơn, nhờ đó, con sẽ được dự phần bàn tiệc của Ngài.

WITH JESUS IN THE MORNING

I start the day joyfully, knowing I am invited by God to participate in the Wedding Feast of his Kingdom (Mt. 22:1-4). This is a celebration that requires a certain commitment, a commitment of acting as Jesus invites us to act. Now, the Word of God tells us that some of the guests didn’t want to come: “Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business” Do I graciously welcome the Lord’s invitation, or do I make excuses for my absence? Prayerful petition can help to transform the times where I say “I cannot,” discussing them with Jesus so that, with openness and gratitude, I come to participate in God’s banquet.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cam kết sống theo cách của Chúa Giêsu trong cuộc sống thường ngày là một hành trình dài, suốt cuộc đời, với những dấn thân và trách nhiệm đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Đó là một hành trình của những cuộc gặp gỡ với cả niềm vui lẫn nỗi buồn; là con đường mà sẽ có người đón nhận, cũng có người khước từ. Với lời của Đức Giáo Hoàng soi sáng, con phản tỉnh lại chính mình: “Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho con bao nhiêu lần để con làm việc bác ái, mời con gặp gỡ Chúa Giê-su trong công việc đó, và mời con cầu nguyện để cuộc sống con được canh tân?” Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn để con có khả năng chịu đựng trong yêu mến và bước theo chân Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

Committing to live the way Jesus lived in everyday life is a long journey that takes an entire lifetime, with engagements and responsibilities that require time and effort as well as encounters where there is both joy and sadness; it is a path where some will accept us and others will not. With the help of Pope Francis we reflect. How many times have I felt the Holy Spirit’s inspiration to do a work of charity, to encounter Jesus in that work, and to pray in order that my life may be changed? Let us ask the Lord for the grace to recognize our heart’s ability to endure in loving and following him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày lại dần qua đi, đi vào sự tĩnh lặng… nhớ lại những điều đã diễn ra với mình trong ngày hôm nay và thầm cảm tạ Chúa vì tất cả. Nhớ lại từng lời con nói và những việc con làm hôm ngày. Hồi tâm và xét: con có hành xử như Chúa Giêsu không? Con có nhìn nhận sự việc và nói lên suy nghĩ của mình dưới góc nhìn của Chúa không? Con có đón nhận lời mời gọi đến và làm bạn với Ngài trong hôm nay? Con biết rằng Chúa không muốn làm việc một mình mà không có con. Con biết Ngài ban cho con tinh thần của Ngài và tin tưởng rằng con sẽ thể hiện tình thương và lời mời gọi kết bạn của Ngài với thế giới này. Xin tha thứ cho con nếu con có phạm lỗi với tha nhân cũng như với Chúa và cho con vâng theo lời gọi để làm bạn với Ngài vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter into the quiet of the day as it comes to a close. Recall the details of today that stick with you and thank God for them. Recall your words and actions. Were they like those of Jesus? Did you allow him to look through your eyes and speak with your mouth? Were you able to welcome his invitation to a personal friendship with you today? Keep in mind that the Lord does not want to do anything without you. He gives you his spirit and counts on you to express his love and friendship to the world. Ask forgiveness if you feel the need and accept his call to friendship tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao