Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 19/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Trong ngày cuối tuần này, con tạ ơn Thiên Chúa về mọi sự trong ngày sống hôm nay và tất cả tình yêu mà con đã cảm nghiệm. “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39). Cách tốt nhất để yêu là cam kết. Con sẽ không trốn tránh những công việc được trao phó, và con sẽ tận dụng ngày sống hôm nay để bù đắp lại những lời hứa cũ. Con xin dâng mong muốn này và tất cả các việc làm của con theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

At the end of this week, I thank You for all the life I have lived and all the love I’ve experienced. “The second is like it: You shall love your neighbor as yourself.” (Mt 22:39). The best way to love is to commit. I will not shirk the tasks that are proposed to me and I will take advantage of the day to catch up on old promises. I offer this wish and all my works for the Pope’s intention for this month. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Sự chểnh mảng trong trách nhiệm canh tác và gìn giữ một liên hệ tương ứng với người chung quanh, tôi phải lo lắng cho người đó và phải che chở cho họ; sự chểnh mãng đó sẽ phá vỡ liên hệ nội tại với chính tôi, với kẻ khác, với Thiên Chúa và với đất đai. Khi các liên hệ này bị bỏ quên, khi không còn công bằng tồn tại trên đất nước, thì – như Thánh Kinh nói với chúng ta – toàn bộ cuộc sống sẽ gặp nguy hiểm.” (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Laudato Si, §70)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Disregard for the duty to cultivate and maintain a proper relationship with my neighbour, for whose care and custody I am responsible, ruins my relationship with my own self, with others, with God and with the earth. When all these relationships are neglected, when justice no longer dwells in the land, the Bible tells us that life itself is endangered.” (Pope Francis, Laudato Si §70)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Vào cuối ngày hôm nay, con lấy lại sức khoẻ đang khi cuối ngày ở một nơi yên tĩnh. Con nhớ đến những kỷ niệm đã cho con niềm vui và dâng lời tạ ơn Chúa. Hôm nay con có chiêm ngưỡng được những điều kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa không? Con có chiêm ngưỡng và nhìn thấy chúng trong ngày hôm nay nơi các sự kiện, nơi gia đình con, nơi bạn bè của con và nơi thiên nhiên không? Hay con đã chọn ở lại cùng những điều tiêu cực trong ngày hôm nay của mình? Nếu vậy, con cầu xin sự tha thứ nơi Cha nhân lành, để Ngài ban cho con ân sủng hầu nhìn vượt lên trên những vẻ bề ngoài. Lạy Cha, xin Ngài giúp sức để con biết bắt đầu ngày mai với một trái tim đổi mới. Sáng danh…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I reclaim my strength in a quiet place while enjoying the end of the day. I bring up memories that gave me joy and I am grateful. Can I contemplate today the wonders of the Creator? Have I contemplated and seeen them todau in events, in my family, in my friends and in nature? Or did I choose to stay with the negatives of my day? If so, I ask the Lord’s forgiveness, so that he grants me the grace to see beyond appearances, and I ask him for encouragement to start the day tomorrow with a renewed heart. Glory Be.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao