Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 19/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Bắt đầu một ngày mới, con phó dâng tất cả mọi sự cho Cha và cầu xin để biết ơn về sự đồng hành của Ngài. “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20, 27-40). Con được mời gọi để đón nhận cuộc sống trọn vẹn này, và trao tặng nó cho những ai con gặp, đặc biệt là những trẻ em đang gặp đau khổ. Con sử dụng năng lượng của con hôm nay để làm những cử chỉ mang lại sự sống đến với người khác. Con nghĩ đến một mục tiêu cụ thể để thực thi. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today begins a new day. Surrender everything to Jesus and ask to have a grateful awareness of His company. “He is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive” (Lk 20: 27-40). You are invited to receive this full life, to give it on this day to everyone who crosses your path, especially the children who are suffering. Use your power today to make gestures towards others that give life. Think of a specific goal. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại ngày sống để Chúa gặp con nơi đây. “Con luôn luôn phải sống với niềm vui của những điều nhỏ bé mỗi ngày. Đừng bao giờ để bản thân con đánh mất một ngày sống tuyệt vời” (ĐTC Phanxicô). Nhìn vào chặng đường con đã đi, con tự hỏi rằng: đâu là những điều nhỏ bé mà Chúa đã ban tặng cho con hôm nay? Con dành một vài phút để đáp lại và cảm ơn Chúa vì những món quà tốt lành đã nhận. Trước khi tiếp tục ngày sống, con suy về nghịch lý nho nhỏ này, là để nhận một thứ gì đó chính là phải cho đi một thứ gì đó. Đây chính là bí mật của hạnh phúc đích thực. Con sẽ cố gắng giúp đỡ tha nhân hôm nay, đặc biệt là những người bé nhỏ cần nhiều đến sự trợ giúp hơn.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause your day to let God meet you where you are. “You always have to live with joy all the little things of everyday life. Never deprive yourself of having a great day” (Pope Francis). Look at the path you have been walking and ask yourself: what are the little things that God has given me today? I take a moment to respond and thank the Lord for so many well received gifts. Before continuing, reflect a little on the paradox that to receive something is to give something. This is the secret to true happiness. Make a point to try to help out those around you today, especially the little ones who might need more help .

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày sống đang dần kết thúc và con ý thức hơn về cảm nhận của con lúc này. Con biết ơn Cha vì những điều nhỏ bé đã làm ngày sống con được trọn vẹn với niềm vui và hy vọng. Con nhìn vào những khuynh hướng hành động của con. Con có lựa chọn sự sống? Con có chọn tình yêu? Con có tỏ ra ấm áp khi tiếp xúc với người khác? Con đã phục vụ họ hết lòng? Lạy Chúa, xin lắng nghe con đang tỉ tê cùng Ngài, và xin Ngài tha thứ nếu con cần đến nó. Con cam kết bản thân sẽ lựa chọn sự sống vào hôm mai. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Let your day come to a close and become aware of how you are feeling. Be grateful to the Lord for the little details that filled you today with joy and hope. Take a look at the predispostions of your acts. Have you chosen life? Have you chosen love? Have you been warm in your dealings with others? What people or children crossed your path? Were you able to serve them in any way? Talk to God and ask for forgiveness if you need it. Commit yourself tomorrow to choose life. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao