Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở lòng đón nhận ngày sống mới, và tạ ơn Cha về những ân sủng mà Ngài đã rộng ban. Con chính là một phần trong đám đông người tìm kiếm Chúa Giêsu như khi xưa. “Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người” (Mc 9, 13-28). Hôm nay con sẽ gặp gỡ và đi ngang qua những người vẫn chưa biết rằng họ đang khát khao Thiên Chúa. Lời chứng thân thiện của con có thể tỏ ra rằng Thiên Chúa bước đi giữa họ. Con lên kế hoạch ngày sống dưới sự soi sáng này. Con dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các giáo xứ trở thành hiện thân của tình huynh đệ và chào đón tất cả mọi người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open yourself up to this new day. What can you be thankful for? You are part of a human network searching for Jesus just like before. “When they came to the disciples, they saw a large crowd around them and scribes arguing with them. Immediately on seeing him, the whole crowd was utterly amazed. They ran up to him and greeted him” (Mk 9:13-28). Today you will meet and cross many people who unknowingly thirst for God. Your friendly testimony can show them that the Lord walks among them. Plan your day in this light. Offer this for church parishes to embody fraternity and welcomeness with all. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian để phản tỉnh: “Ngày nay, khi các mạng lưới và những phương tiện giao tiếp của con người đạt đến những phát triển chưa từng có, chúng ta thấy được những thách đố trong việc khám phá và truyền cho nhau mầu nhiệm của việc sống cùng nhau, của sự hoà hợp, gặp gỡ, chung tay và hỗ trợ nhau, cùng nhau tham gia đối diện với xu hướng hỗn mang để có thể sống trải nghiệm thực sự về tình huynh đệ, liên đới và hành hương thánh thiện.” (ĐTC Phanxicô). Con có sống trong cuộc gặp gỡ với tha nhân bằng sắc màu của tình liên đới hay chưa? Con có thể làm điều gì để biểu lộ sự liên đới trong cuộc sống mình? Ngay lúc này đây, con trò chuyện cùng Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment to reflect. “Today, when the networks and instruments of human communication have reached unprecedented developments, we feel the challenge of discovering and transmitting the mystique of living together, of mixing, of meeting, of joining arms, and of support to participate in that somewhat chaotic tide that can become a true experience of fraternity, a caravan of solidarity, a holy pilgrimage” (Pope Francis). Do you live your encounters with others with the color of solidarity? What can you do to embody this in your life? Discuss this with the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi con kết thúc ngày sống hôm nay, xin Ngài soi sáng để con phản tỉnh về những điều con đã sống trong ngày. Con biết ơn về mọi ân sủng đặc biệt mà Chúa ban cho. Con đã thể hiện những dấu chỉ yêu thương và tình liên đới với những người mình gặp gỡ như thế nào? Con ghi nhớ những lời nói và cử chỉ của mình. Con nhớ lại lời mời gọi của Chúa để biết sống theo lối sống của Ngài. Xin Chúa tha thứ bởi những lúc con đã hành xử khác với Chúa Giêsu nếu Ngài ở trong hoàn cảnh của con. Con cầu nguyện cho các giáo xứ trở nên những cộng đoàn đức tin, liên đới và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your day and ask the Lord for light to reflect on how you have lived today. Be grateful for any special grace that has been granted to you. How have your gestures of love and solidarity been with the people you have met? Bring to mind your words and your attitudes. Remember the Lord’s invitation to live in his style. Ask forgiveness for what Jesus would have done differently had he been in your place. Pray for church parishes to be communities of faith, solidarity, and welcome to those most in need. Hail Mary.