Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha ! Con bắt đầu ngày mới này bằng cách làm dấu thánh giá một cách có ý thức theo nhịp thở của con. Con nhận biết tình yêu của Chúa và tất cả những gì Ngài không ngừng trao cho con. Con biết ơn về những điều đó. Hôm nay, con chuẩn bị chính mình để trở thành môn đệ của Ngài, để những người xung quanh con cũng biết và yêu mến Chúa. Lòng con mãi nhắc về lời Chúa, xin phó trong tay Ngài mọi người con gặp gỡ hôm nay: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17, 20-26). Con dâng ngày hôm nay của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start this new day by consciously making the sign of the cross, to the rhythm of your breathing. Become aware of God’s love and all that he constantly gives you. Give thanks for it. Prepare yourself today to be his apostle, so that those around you can know and love the Lord as well. Repeat from the heart the words of Jesus, entrusting all those with whom you will come across today: “Father, you entrusted them to me, and I want them to be with me” (John 17: 20-26). Offer your day for the Pope’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một khoảng lặng để lại được gặp Chúa trong hành trình hôm nay. “Nếu có sự nghèo đói cùng cực ở giữa sự giàu có – thì cũng là sự giàu có cùng cực – đó là bởi vì chúng ta đã để cho khoảng cách này ngày càng mở rộng đến mức trở thành mức lớn nhất trong lịch sử” (ĐTC Phanxicô). Con tự hỏi con đã làm gì và có thể làm gì để ngăn chặn sự gia tăng khoảng cách Giàu-Nghèo mà Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo. Ngay khi có sự hiện diện của Chúa, con xin giao phó cho Ngài những ánh sáng và bóng tối mà con cảm nhận được trong giây phút cầu nguyện này và xin khởi động lại hành trình của con.

WITH JESUS DURING A DAY

Find a moment of silence for a new encounter with the Lord on this journey. “If there is extreme poverty in the midst of wealth – also extreme wealth – it is because we have allowed the gap to widen to become the largest in history” (Pope Francis). What have I done and what can I do to not allow the gap that the Pope alerts us on to continue to widen? Even in his presence, entrust him with the lights and shadows that you have felt in this moment of prayer and resume your journey.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tránh xa sự ồn ào và hòa vào sự tĩnh lặng của buổi chiều. Con đón nhận ngày này như một món quà từ Chúa. Con ngẫm lại việc mình đã sử dụng những của cải vật chất mà con có trong ngày hôm nay như thế nào: internet, dịch vụ công cộng, tiền bạc, đồ ăn, giải trí, v.v.? Liệu con có sử dụng chúng để phục vụ và chia sẻ với tha nhân hay chỉ dùng chúng cho lợi ích của riêng mình ? con tự nhắc mình rằng việc chăm sóc và cải thiện thế giới liên quan đến những thay đổi sâu sắc trong lối sống và cách tiêu dùng. Xin Chúa tha thứ cho những khi con chưa thực sự để tâm tới điều đó, cùng xin thương giúp con bắt đầu lại với một sự thúc đẩy mới trong tình yêu vào ngày mai. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Get away from the noise and into the stillness of the afternoon. Receive this day as a gift from God. How did you use the material goods you had at hand today: internet, public services, money, food, entertainment, etc.? Were they a means to service or an end in themselves? Remember that caring for and improving the world involves profound changes in lifestyles and consumption patterns. If you did not take this into account, ask for forgiveness and start again tomorrow with a new impulse in love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.