Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì ngày mới mà Chúa ban cho con và những lời Ngài nhắn nhủ với con hôm nay. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28-30). Chúa mời gọi con đến với sự hiện diện yêu thương và ngọt ngào của Ngài, và dâng lên tất cả gánh nặng cho Ngài. Xin Chúa ban ơn mở rộng đôi mắt và trái tim con trước những đau khổ của tha nhân và với những người đang phải một mình đối mặt với bóng tối. Hiệp ý cùng các thành viên của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐGH, con nguyện xin Thánh Tâm Chúa biến đổi các mối tương quan của con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for this new day that you give me and for your word today. “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest” (Mt 11:28-30). You attract me to your loving and sweet presence, inviting me to come to you with all my burdens. I ask you for the grace to open my eyes and my heart to the sufferings of others, to those who face the darkness alone. With the members of the Pope’s Worldwide Prayer Network, I ask that the Eucharist transform my relationships with others today. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tạm dừng công việc và thinh lặng đôi chút để suy ngẫm những lời của ĐGH Phanxicô nhắn nhủ: “Chúa biết rằng sự dữ và tội lỗi không định nghĩa nên chúng ta. Chúng là những thứ bệnh tật và các mối lây nhiễm. Và Ngài đến để chữa lành nhờ Bí tích Thánh Thể chứa đựng các “kháng thể” chống lại những ký ức tiêu cực của chúng ta. Chúng ta sẽ luôn nhớ đến những thất bại, những khó khăn, những vấn đề của mình ở nhà và nơi làm việc. Nhưng sức nặng của chúng sẽ không đè bẹp chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu vẫn hiện diện cách sâu xa hơn, luôn khích lệ chúng ta bằng tình yêu của Người.”.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop my work and take a moment of silence to meditate on these words of Pope Francis: “The Lord knows that evil and sin do not define us. They are diseases and infections. And He comes to heal them with the Eucharist, which contains the antibodies of our negative memory. We will always remember our failures, our difficulties, our problems at home and at work. But their weight will not crush us, because Jesus is still present in a deeper way, encouraging us with his love.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con ngước mắt trông lên Ngài. Con ước ao được Chúa ôm ấp để con có thể nghỉ ngơi bên Chúa vào giây phút cuối ngày này. Con dâng lời cảm tạ vì tình yêu của Chúa đã chữa lành trái tim con. Con có ý thức rằng con được yêu thương cách tự do không? Con được mời gọi sống yêu thương nhưng đôi khi con đã không như vậy, nhất là khi mà con chỉ biết sống cho riêng mình hoặc khi con không quan tâm đến người khác. Xin ban cho con một trái tim rộng lớn như trái tim của Chúa để con có thể yêu thương nhiều hơn. Xin giúp con cảm nhận sự gần gũi với Chúa và với anh chị em trong Mầu nhiệm Thánh Thể. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I turn my gaze to you. I want you to hug me and give me rest at the end of the day. Your mercy is what heals my heart, and I want to thank you. Have I been aware that I am freely loved? It encourages me to know but sometimes I live as if it were not like that, especially when I hold back love or when I am not merciful to others. Give me a big heart like yours, to love more and better. Help me to feel close to You and my brothers and sisters in the Sacrament of the Eucharist. Hail Mary.