Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đón chào ngày mới với niềm hân hoan và dâng lên Cha ngày sống này. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39). Hôm nay, Cha ban tặng hai điều răn lớn này, mang lại ý nghĩa cho trong đời sống của con. Đây là ý tưởng tuyệt diệu: “yêu người thân cận như chính mình,” là sứ điệp cốt lõi của Chúa Giêsu. Những ai yêu Chúa sẽ cảm nhận được Ngài yêu thương. Vào nhiều thời điểm trong ngày hôm nay, con chân thành hỏi lòng mình: Liệu con có yêu người thân cận như chính mình không? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome this new day as it starts and offer it to the Lord. “You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind… and you shall love your neighbor as yourself” (Mt. 22:37-39). Today the Lord gives the two great commandments of that give meaning to our lives. This brilliant idea to “love your neighbor as yourself” is the essence of Jesus’ message. Those who love God feel loved by Him. At times throughout the day I should ask myself sincerely: Am I able to love those around me and myself? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tình yêu đối với Thiên Chúa được thể hiện trên hết qua lời cầu nguyện… và tình yêu đối với tha nhân… được thể hiện qua việc hiện diện, lắng nghe, chia sẻ, và quan tâm chăm sóc họ.” Những lời này của ĐGH Phanxicô giúp con phản tỉnh về Tin Mừng hôm nay. Con dành ít thời gian để xem xét câu hỏi này: Con đã sống bằng cách nào để thể hiện thái độ mà Chúa Giê-su dạy cho con hôm nay? Con xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để con có thể sống được giới răn quan trọng nhất, giới răn kép: Mến Chúa Yêu Người.

WITH JESUS DURING A DAY

“God’s love is expressed most of all through prayer… and love for one’s neighbor.. is a matter of being nearby, of listening, of sharing, and of caring for the other.” These words of Pope Francis help us to reflect on today’s Gospel. Take a break and take time today to consider this question: in what way do I live out these attitudes that Jesus presents to me? I ask the Virgin Mary for her intercession so that I can live out the greatest commandment, the dual commandment of love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong sự thinh lặng, con nhìn vào đáy lòng mình và trân trọng, biết ơn ngày sống. Con chiêm ngắm trái tim Chúa Giê-su ở bên cạnh những người có trái tim đang bị tan vỡ. Liệu những việc con làm đối với tha nhân có phản chiếu tình thương này của Chúa? Liệu con có niềm nở sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ những ai đang cần sự giúp đỡ không? Con có đối xử lạnh nhạt với họ không? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con không đến với tha nhân như lòng Chúa mong muốn. Vậy ngày mai con sẽ phải làm gì khác đi để thể hiện tâm tình của Chúa dành cho mọi người? Con ghi lại giải pháp đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Silently enter into yourself and appreciate the day. Contemplate the heart of Jesus next to the those with broken hearts. Were your actions towards others reflective of his compassion? Did you extend a friendly hand towards those who needed it? Was there anyone who remained on the margins of your heart? Ask forgiveness if your approach was not like his. What will you do differently tomorrow to reflect his friendship with everyone? Take note of a resolution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao