Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 20/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay con mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ với niềm vui và tạ ơn vì tình yêu kỳ diệu của Người. Chúa Giêsu là một vị Vua khiêm nhường đã mời gọi con đón nhận lòng thương xót của Ngài, để trao cho tha nhân như Ngài đã làm với kẻ trộm lành, và với con. “Thật, tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,35-43). Chúa làm cho con trở thành người tham gia vào sứ mệnh yêu thương của Ngài. Con muốn thực hiện những hành động cụ thể nào cho những người xung quanh? Con xin dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của ĐGH trong tháng để cầu nguyện cho các trẻ em đang đau khổ. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Recieve the feast of Christ the King with joy and thanksgiving for His wondrous love. Jesus is a humble King who invites you to receive His mercy, to give it to others as he did with the good thief and with you. “Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise” (Luke 23:35-43). The Lord makes you a participant in his compassionate mission. What specific acts do you want to make for those around you? Offer your day for the Pope’s intention of the month. Our father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại đôi chút và suy ngẫm về những lời của ĐGH Phanxicô. “Chúa Giêsu không đến thế gian để thống trị nhưng là để phục vụ, Ngài không đến bằng các dấu chỉ quyền lực. Ngài đã không mặc những trang phục cao sang, nhưng đã bị lột trần trên Thánh Giá. Và chính nhờ dòng chữ trên thập giá mà Chúa Giêsu được gọi là ‘Vua’. Sự vương giả của Ngài vượt trên những gì thế gian có thể hiểu thấu! Chúng ta có thể khẳng định Ngài không phải là vị Vua như những vị vua khác, mà là Vua của các Vua.” Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin Ngài giúp con hiểu rõ những lời này, và cho con được noi theo gương Ngài, được biết yêu thương như Ngài!

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Make a stop along the way of your day, and reflect for a moment on the words of Pope Francis. Christ the King “does not come to dominate, but to serve… he does not come with signs of power, but with the power of signs. He has not clothed himself with valuable insignia, but he is naked on the cross. And it is precisely in the inscription placed on the cross that Jesus is defined as ‘king’. His royalty of him is truly beyond human parameters! We could say that he is not a king like the others, but he is a King for the others”. Pray with Jesus about this. Ask to imitate Him and love like Him.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lúc này đây con dần đi vào không gian yên tĩnh và kết thúc một ngày sống. Ngày hôm nay của con đã diễn ra thế nào? Con đã sống thế nào qua các cuộc gặp gỡ và các sự việc hôm nay? Cuộc sống của con hôm nay có là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa và là đền thờ để dâng mình làm việc cho Nước Trời không? Con có chú ý đến nhu cầu của những người xung quanh bằng lòng thương xót và hiền lành chưa? Con đã thực hiện công việc của con bằng thái độ phục vụ? Mỗi ngày là cơ hội để trở thành người môn đệ của Chúa. Lạy Cha, xin lòng thương xót của Ngài tha thứ cho những lúc đáng ra con đã có thể làm tốt hơn. Con tiếp tục cầu nguyện cho những trẻ em chịu đau khổ và sẽ quyết tâm vì các em vào ngày mai. Kính Mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Enter a quiet calm and close out your day. How was it? How did you live through the encounters and events you experienced? Did you live your day as a meeting place with God and an altar to offer yourself and work for his Kingdom? Were you attentive to the needs of the others around you with mercy and meekness? Did you perform your tasks with an attitude of service? Every day is an opportunity to be a disciple for the Lord. Ask for forgiveness for what you could have done better. Pray for the children who are suffering and make a resolution for them tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao