Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 21/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì ngày mới này. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,1-8). Hôm nay Chúa mời gọi con hãy thương xót như Chúa thay vì chỉ giả vờ xót thương. Xin ban cho con ơn biết noi gương Chúa và hướng cái nhìn của con về phía những người mà con cảm thấy khó yêu mến. Cùng với mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, nguyện xin Thánh Thể Chúa giúp con mở ra để gặp gỡ tha nhân trong hôm nay, và ban cho con một trái tim đầy lòng trắc ẩn. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for this new day. “I desire mercy, not sacrifice” (Mt 12:1-8). You invite me today to be merciful like You instead of pretending. Grant me the grace to imitate you and tmove my gaze towards those who I find it hard to love. With the Pope’s Worldwide Prayer Network, I ask that the Eucharist open me today to meet others and give me a heart full of compassion. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút để nhìn lại ngày sống của con từ sáng nay đến giờ này, và con xin dâng lên cho Chúa. Con xúc động trước những lời của Đức Thánh Cha về Bí Tích Thánh Thể: “Chúng ta không chỉ là những người cần được lãnh nhận, mà còn là những đôi tay trao ban cho người thân cận của chúng ta”. Đây là lời kêu gọi xây dựng những chuỗi liên đới mới để anh chị em con thấy sự gần gũi được thể hiện trong Bí tích Thánh Thể. Hôm nay, làm thế nào con có thể bày tỏ cho người khác thấy sự gần gũi và lòng thương xót của Thiên Chúa mà con lãnh nhận trong Bí tích Thánh Thể?

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop for a moment to take stock of how my day has been since this morning, and I offer it to the Lord. I am moved by the words of the Pope on the Eucharist: “We are not only mouths to feed, but also hands that feed our neighbour”. This is a call for new chains of solidarity to show our brothers and sisters the closeness that is expressed in the Eucharist. How can I manifest to others today the closeness and mercy of God that I receive in the Eucharist?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Cùng Chúa, con bước vào sự yên tĩnh của buổi tối nay để làm dịu những suy nghĩ tản mát trong con. Con cảm nhận được cái nhìn của Chúa, và con để trái tim mình nghỉ ngơi trong Ngài. Con nhận ra rằng thật khó biết bao để con cho phép bản thân được Chúa nhìn đến, để bước vào sự thinh lặng và lòng thương xót của Ngài. Và con thường khó có thể nhìn người khác bằng ánh mắt thương xót. Hôm nay con đã nhìn anh chị em mình như thế nào? Con có biểu lộ lòng thương xót vô biên không? Nếu con cởi mở với những điểm yếu của mình, và nhìn chúng như Chúa nhìn, con sẽ học cách đón nhận những điểm yếu của người khác. Xin Chúa giúp con có thể mở rộng trái tim mình vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I enter with you in the calm of the afternoon and calm my scattered thoughts. I feel your gaze and I let my heart rest in You. I realize that it is difficult for me to let myself be looked at by You, to enter into Your calm and mercy. And it can often be hard for me to look mercifully at others. How did I look at my brothers and sisters today? Was I able to give boundless mercy? If I open up to my weaknesses and look at them as you look at them, I will learn to welcome the weaknesses of others. Help me tomorrow to expand my heart. Hail Mary.