Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con chào đón ngày mới và xin được tiến bước cùng Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy: “Anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8). Xin Cha giúp con học cách đón nhận những người mà con gặp hôm nay, và cầu nguyện cho tất cả những ai là nạn nhân của bạo lực và hận thù, những người mà căn tính của họ là “anh em với nhau” bị lãng quên. Xin cho chúng con ý thức được rằng tất cả chúng con đều là con cái cùng một Cha trên trời, và thể hiện tình yêu dành cho nhau và cho Chúa, Đấng đã yêu chúng con trước. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I welcome this new day in which I walk with Jesus. In the Gospel today, he tells us: “You have but one teacher, and you are all brothers” (Mt 23:8). May we learn to welcome each person we encounter today and bring to prayer all those who are victims of violence and hatred in which their identity as brothers is forgotten. Knowing ourselves to be children of the same Father, we reflect on the love of those around us and God’s love from which we were first loved. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về những kẻ đạo đức giả rằng “Họ che đậy bản thân mình bằng những việc lành phúc đức”. Trong đời sống hàng ngày, liệu con có đặt Chúa Giêsu làm tâm điểm, là mục đích của những việc con làm chưa hay con đặt những lợi ích của bản thân lên hàng đầu, che đậy bản thân bằng vỏ bọc giả tạo của việc lành phúc đức. Xin Chúa ban ân sủng để con nhận ra được điều gì đến từ Chúa, điều gì đưa con đến cùng Chúa, và những gì không phải đến từ Chúa; và giúp con biết chọn điều tốt hơn. Chọn Chúa trong mọi sự. Con tiếp tục ngày sống của mình với khao khát này, và quan tâm cho Giáo Hội được canh tân nhờ Chúa Thánh Thần. 

WITH JESUS DURING A DAY

Pope Francis tells us “They cover themselves in goods.” In my daily work I review whether or not my actions place Jesus at the center of my life instead of my own interests, a fake cover of goodness. Asking for the grace to know the difference between the things that come from and bring me to Jesus and the things that are not from him, choose what is better. Choose it for Jesus in everything. I go back to my day with this desire, especially in consideration of the Church that is renewed in the Spirit of the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tĩnh lặng và hồi tâm nhớ lại những gì mình đã trải qua trong ngày và biết ơn tất cả những điều đó, vì đây là một phần trong quá trình trưởng thành của con. Ngày hôm nay của con thế nào? Con có sẵn sàng đón nhận những mong muốn của Chúa Giêsu dành cho những người mà con gặp hôm nay không? Con đã phản chiếu các ước mong ấy của Ngài ra sao? Con có bỏ lỡ cơ hội để phản chiếu hình ảnh Ngài không? Có được mối tương quan mật thiết với Chúa sẽ giúp nội tâm của bạn ngày một tự do hơn, nhờ đó mà bạn có thể trở nên người môn đệ của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa tha thứ nếu con quá đam mê. Con viết ra những quyết tâm để làm cho sự tác động của Chúa mạnh mẽ hơn trong cuộc sống con. 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself at the end of this day. Recall what you’ve experienced and appreciate all of it since it was a part of your growth. How was your day? Were you ready to welcome Jesus’ desires for those who crossed paths with you? How did you reflect him? How did you fail to reflect him? Having a personal emotional relationship with God will help you to grow in interior freedom so that you may be his apostle in your daily life. Ask forgiveness if you so desire, and take note of a resolution to strengthen Jesus’ influence on your life.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao