Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-10-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 21/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con đón nhận ngày mới hôm nay từ tay Cha, và biết ơn về những điều con đang sống vì biết rằng mọi sự Cha dành cho con là tốt nhất. Lời Cha mời gọi con chú tâm, lắng nghe điều đã được dạy và đáp lại bằng tình yêu thương nhiều hơn cho người khác. “Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,54-59). Con cần sự giúp đỡ của Cha để chu toàn sứ mạng cộng tác với Giáo Hội hiệp hành trong thời đại thay đổi sâu sắc này. Xin giúp con biết bước theo nhịp chuyển động và sự đổi mới của Chúa Thánh Thần. Xin ban cho con ân sủng Ngài, vì như thế là đủ cho con. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Lord, I receive this day from your hands, grateful for what I am going to live knowing everything will be for the best. Your Word invites me to be attentive and to listen to what is said and to respond with more love for others. “You know how to interpret the appearance of the earth and the sky; why do you not know how to interpret the present time?” (Lk 12: 54-59). I need your help to fulfill the mission of collaborating with the synodality of the Church in these times of profound change. Help me to follow the rhythm of the Spirit and its newness. Give me only your grace. That this is enough for me. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành chút thời gian để nghỉ ngơi sau những bận rộn của ngày sống. ĐGH Phanxicô mời con phản tỉnh: “Thời đại thay đổi và chúng ta, những Kitô hữu cũng phải thay đổi liên tục. Chúng ta phải thay đổi, vững tin vào Chúa Giêsu Kitô, vững vàng trong chân lý Tin Mừng, nhưng hành động của chúng ta phải chuyển động liên tục theo những dấu chỉ của thời đại.” Con phải thay đổi điều gì trong cuộc sống của con, và điều gì cần được cải thiện? Con có thể làm gì để tiến tới theo chỉ dẫn này? Hãy hít thở, cầu nguyện và tiếp tục trung tín với đường lối này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take some time to rest from the busyness of your day. Pope Francis invites us to reflect. “Times change and we Christians must continually change. We have to change, firm in faith in Jesus Christ, firm in the truth of the Gospel, but our actions must move continuously according to the signs of the times”. What should you change in your life and what should you enhance? What can you do to grow in docility? Breathe, pray, and continue on this path confidently.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, con trân trọng tất cả mọi sự mà con đã trải nghiệm hôm nay và chuẩn bị tâm hồn để khép lại ngày sống. Con phải cảm ơn Cha về điều gì? Con suy nghĩ và nhìn lại cách thức mà lòng con đã đáp lại sự hiện diện của Cha trong những sự kiện con trải qua hôm nay. Con đã lắng nghe Ngài chưa? Con đã dừng lại để nhận ra tiếng nói của Cha trong nơi con sống, hay con thiếu ý thức, vội vàng và không phân định các bước đi của mình? Trái tim của người tông đồ cho phép bản thân được hun đúc cho sứ mệnh của Cha. Con cầu xin sự giúp đỡ vào ngày mai để bước theo Cha và dâng cho Ngài sự nghỉ ngơi của con. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Welcome everything you experienced today back into your mind, and prepare your heart to close the day. What do you have to thank the Father for? Think about and see how your heart has responded today to the presence of the Lord in the events you experienced. Have you been listening to Him? Have you stopped to recognize the voice of the Master in what you lived? Or, have you lived with little awareness, in a hurry, and without discerning your steps? The heart of the apostle allows himself to be molded for the mission of the Lord. Have you been docile to the Lord? Ask for help tomorrow to follow Him and offer Him your rest. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao