Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 21/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới cùng với Mẹ Maria, và sẵn sàng ra đi cùng Mẹ gặp gỡ tha nhân để mang Chúa Giê-su đến với thế giới. “Bà Maria lên đường vội vã… vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần. “(Lc 1,39). Con xin Mẹ ban ơn giúp sức để con trở thành người mang trong mình sức sống của Thiên Chúa cũng như có thể đem niềm vui của Thần Khí đến với tha nhân. Con dâng điều này theo ý chỉ cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your journey with Mary and get ready to go out with her to meet others bringing Jesus to the world. “Mary and she went promptly… to a city in Judah; She entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth … as soon as Elizabeth heard Mary’s greeting, the child in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. ” (Lk 1:39).The Virgin wants to give you her help to be the bearer of God’s life today, if you ask her. Who around you needs you to bring the joy of the Spirit? Offer this up for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con bắt đầu buổi chiều của mình bằng cách dành chút thời gian để suy ngẫm những lời dạy của ĐTC Phanxicô: “Giáo hội khi nhìn về tương lai, ý thức mạnh mẽ về sứ mạng truyền giáo và được sai đi bởi Đức Giê-su. Nhân danh Người dâng lời cầu nguyện, làm chứng và loan báo Tin Mừng.” Đức Thánh Cha mời gọi chúng con trở nên một Giáo Hội vượt ra khỏi chính mình. Lời mời gọi này thách đố con như thế nào? Con có linh hoạt với cuộc sống của con hôm nay để giúp đỡ những người đang cần đến con không? Con tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho các giáo lý viên biết rèn luyện đức tin bằng lời chứng của họ.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Begin your afternoon by taking time to reflect on what Pope Francis teaches: “The Church looks to the future, has the firm conscience of being sent by Jesus and of being a missionary. She bears the name of Jesus with prayer, proclamation and testimony.” The Pope calls us to be a Church that goes out of herself. How does this challenge you? How can you mobilize your life today to meet those who need you? Keep these things in mind as you continue on the path Pray that the catechists educate in the faith with their witness.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Con khép lại ngày sống và nhìn lại những điều mà con đã trải qua hôm nay. Con cảm nhận được những gì? Con nhớ lại những cuộc gặp gỡ trong ngày: Con đã cho đi và nhận lại bao nhiêu tình yêu thương? Con cảm thấy như thế nào khi nhìn về những nơi mà con đã đến? Từ tận đáy lòng, con muốn thân thưa cùng Chúa về ngày sống của con. Con viết xuống với lòng biết ơn. Con xin Người thứ tha nếu con đã ưa thích sự thoải mái hơn là ra đi để đến với những người đang cần con. Trong vòng tay của Mẹ Maria, con lên kế hoạch cho ngày mới với tình yêu thương. Lạy Cha, xin Ngài cũng thương ban cho các giáo lý viên ơn lành này. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close out the day. Review the things that you experienced today. What have they left you feeling? Recall the encounters you had: How much love have you given and received? Look at the places you’ve been– how have you felt in them? Ask the Lord for a word about your day, and let it rise from the bottom of your heart. Write it down in gratitude. Ask for forgiveness if you preferred comfort rather than going out to those who need you, and plan for a new tomorrow in love, from the hand of Mary. Ask for this grace also for catechists. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao