Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 22/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với tâm tình biết ơn bởi những món quà Chúa tặng cho con. Hôm nay, chúng con mừng vui bởi vị thế mà Chúa Giê-su trao cho Thánh Phêrô trong Giáo Hội. Người đã làm cho Phêrô thành tảng đá để chúng con tựa vào. “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,13-19). Hôm nay con cầu nguyện cho ĐGH. Phanxicô, đấng kế vị Thánh Phêrô, xin cho ngài luôn tràn đầy sức mạnh và ơn soi sáng của Thánh Thần để chèo lái con thuyền Giáo Hội. Hôm nay con dấn thân cộng tác với Đức Giáo Hoàng như thế nào theo ý cầu nguyện của ngài trong tháng này? Con dâng ngày sống và bắt đầu làm việc với niềm hân hoan. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive this new day grateful for the gifts that God gives you. Today we celebrate the place that Jesus gave Peter in the Church. He made it the rock on which we lean. “You are Peter and on this rock I will build my Church” (Mt 16:13-19). Pray today for his successor, Pope Francis, to continue receiving the strength and inspiration of the Holy Spirit to guide the boat of the Church. How do you want to commit yourself to collaborate with the Pope today towards his monthly intention? Offer your day and start with joy. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại ít phút để nhìn về ngày sống và cầu nguyện. ĐGH Phanxicô đã nói với chúng ta khi diễn ra Thượng Hội Đồng này: “Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy lắng nghe những thắc mắc, những mối bận tâm, những niềm hi vọng của mỗi Giáo Hội, mỗi dân tộc và quốc gia. Cũng vậy, hãy lắng nghe thế giới, lắng nghe những thách thức và những thay đổi mà thách thức ấy tạo ra. Chúng ta đừng “cách âm” trái tim của mình. Đừng để bản thân được che chở bởi những điều đảm bảo. Chính những điều ấy nhiều khi sẽ là thứ khiến chúng ta thu mình lại. Hãy mở rộng đôi tai để lắng nghe.” Con cảm nhận được gì khi đọc những dòng này? Đức Giáo Hoàng mời gọi con những gì? Trước khi tiếp tục ngày sống, con cảm ơn Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho ngài.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

How are you going through the day? Take a few minutes of prayer. Pope Francis speaks to us at this time of the Synod: “The Spirit asks us to listen to the questions, the anxieties, the hopes of each Church, of each people and nation. And also listening to the world, to the challenges and changes that it puts before us. Let us not soundproof the heart. We do not shield ourselves within our certainties. Our certainties so many times close us off. Let us hear one another.” What do you feel reading this? What does he invite you to? Give thanks for our Pope and pray for him before continuing on with your day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nhìn lại ngày sống và biết ơn về những điều con đã trải nghiệm. Để trưởng thành nội tâm, con cần học cách nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong con, phân biệt với những tiếng nói khác và sống theo tiếng Chúa. Con hít thở và thư giãn. Đâu là chất lượng của việc con lắng nghe những hoàn cảnh, những tình huống và mọi người? Con có dừng lại để trân trọng công trình của Chúa Thánh Thần trong các anh chị em khác không? Giờ đây, con hướng đến một người nữ đã dùng cuộc đời của họ như chứng tá, qua sự cống hiến và phục vụ, và con cầu nguyện cho họ. Một trái tim rộng mở sẽ biết cách nhìn nhận sự tốt lành của Thiên Chúa ở mọi nơi và mọi người. Con đưa ra một quyết tâm để ngày mai sống tốt hơn. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Go through your day and be grateful for what you experienced. To grow in interiority is to learn to identify the voice of the Spirit in the heart, distinguishing it from “other” voices, and to follow it. Rest and breathe. How is the quality of your listening to circumstances, situations, people? Do you stop to value the work of the Spirit in others? Now focus your gaze on a woman who gives witness with her life of dedication and service to her and pray for her. It is proper to a big heart to know how to consider the goodness of God in everything and everyone. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao