Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02

 

🌳🌳🌳TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌳🌳🌳

NGÀY 22/01/2021

 

🔔CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🔔

Con đón chào ngày mới bằng trái tim rộng mở và đôi tai lắng nghe lời mời gọi của Chúa Ki-tô. “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.” (Mc 3, 13-19) Những cuộc gọi nào đang reo lên trong tim con? Sống tình huynh đệ là một lời mời gọi cụ thể để sống theo phong cách của Chúa Giê-su, và của nhóm Mười Hai, những người đã được mời gọi để sống với Người. Con dâng cuộc đời con lên Chúa, cho một thế giới tràn đầy tình huynh đệ hơn. Lạy Cha chúng con…

🔔WITH JESUS IN THE MORNING🔔

Embrace a new day by opening your heart and your ear to listen to the call that Christ makes to you today. “He went up the mountain and summoned those whom he wanted and they came to him. He appointed twelve that they might be with him and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons” (Mark 3:13-19). What calls are ringing in your heart today? Living in fraternity is a concrete call to live in the style of Jesus and of the Twelve who were called to live with him. Offer your life to the Lord, for a more fraternal world. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🎄CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🎄

Con nghỉ ngơi một chút để lấy lại bình an trong lòng và gặp gỡ Chúa Giê-su. Nhìn lại buổi sáng nay, nhìn vào những khoảnh khắc được đánh dấu bởi tình yêu bằng con mắt nội tâm của mình. “Điều quan trọng nhất là tình yêu. Điều không bao giờ nên có rủi ro là tình yêu. Điều nguy hiểm nhất là không yêu thương.” (ĐGH Phanxicô) Xin đừng để những khó khăn che mờ ngày sống của con, xin cho con biết chiêm ngắm những cuộc gặp gỡ. Tình huynh đệ được củng cố bằng cách nêu bật những nhận thức chung, và chấp nhận những khác biệt không thể hòa giải với lòng kiên nhẫn.

🎄WITH JESUS DURING A DAY🎄

Take a break to regain peace in your heart and encounter Jesus. Review your morning, look again with your inner eyes at those moments marked by love. “The first thing is love, what should never be at risk is love, the greatest danger is not loving” (Pope Francis). Don’t let difficulties cloud your day, set your sights on encounters. Brotherly love is strengthened by highlighting common horizons and accepting irreconcilable differences with patience. Try it today.

— ∞  +  ∞ —

🌳CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌳

Chiều hôm nay, con nâng tâm hồn lên và nhẹ nhàng đi vào trong trái tim mình để cảm nhận. Con tận tâm nhìn lại những gì con đã trải qua, và cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho con trong ngày hôm nay. Con có đáp lại những người cần bàn tay, lời nói, cái ôm, nụ cười hay sự hiện diện của con hay không? Con đã nhận họ làm anh em, những người đã đi ngang qua bên con, hay có người nào đó mà con đã lỡ bỏ lại ngoài phạm vi tình yêu của con? Cầu nguyện với Cha của muôn loài, trái tim vũ trụ của Ngài, để con luôn xem mỗi người là anh chị em của mình mà sẵn sàng phục vụ không loại trừ bất kì ai . Kính mừng Maria…..

🌳WITH JESUS IN THE NIGHT🌳

This afternoon pick yourself up and go inside your heart. Look with your heart at what you have experienced and thank the Lord for what he gave you today. Did you respond to the one who needed your hands, your word, a hug, your smile, your presence? Did you receive as brothers those who passed by your side, or is there someone you left on the periphery of your love? Pray to the Father of all, his universal heart, to see in each one a brother or sister and offer availability to serve tomorrow without excluding anyone. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.