Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 22/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Ngày mới lại đến, con cất cao lời tạ ơn Cha vì những người đã tha thứ cho con. “Lạy Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” (Mt 18,26). Bao nhiêu lần con làm tổn thương người khác bởi sự thiếu kiên nhẫn từ những quyết định của mình rồi? Lạy Cha, hôm nay con sẽ luôn nhớ rằng Ngài yêu mến anh chị em con trong chính sự yếu đuối và khiếm khuyết của họ. Sứ mạng của con là trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa trong đời sống mọi người. Con dâng những công việc trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH Phanxicô. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I start this day by thanking God for the people who have forgiven me. “Lord, be patient with me, I will pay you everything” (Mt 18:26). How many times do I end up letting my impatience lead me to make decisions that hurt someone else? I will live this day remembering that my brothers and sisters, in their weaknesses and blindness, are loved by God, and that my mission is to be a sign of God’s love in their lives. I offer the works of this day for the intentions of Pope Francis. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Bất cứ điều gì xảy ra là do Chúa làm hoặc là Chúa cho phép nó xảy ra và tất cả đều vì lợi ích cao nhất của bạn. Vì lý do này, không có gì phải lo lắng.” (Thánh Maximilianô Maria Kolbê). Thiên Chúa quan tâm đến nhu cầu, hoàn cảnh của chúng ta và Ngài luôn làm những điều tốt nhất cho chúng ta, vì vậy việc hành động phù hợp với lời dạy của Phúc Âm là rất quan trọng. Con thường lo lắng về tương lai và luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Lạy Chúa, trong mọi việc xin cho con biết đặt Chúa lên hàng đầu, biết hành động cách ngay chính và luôn tin tưởng rằng mọi thứ xảy đến với con đều mang ý nghĩa riêng của nó.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Anything that happens is because God does or allows it, and all for your highest good. For this reason, there is nothing to worry about” (St Maximilian Kolbe). Worrying is looking forward to the future and always thinking about the worst that could happen. When we act righteously, our disposition must be one of surrender to God. Those who deliver truly trust that everything works for the good. That’s why it’s so important to act in accordance with the teachings of the Gospel, because God takes care of our needs, situations and does the best for us.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày dần kết thúc, nhịp độ các hoạt động chậm lại, con dừng lại một chút để suy ngẫm những gì mình đã trải qua ngày hôm nay. Từ sáng đến giờ: Điều gì khiến con trân trọng với lòng biết ơn? Con đã sẵn sàng để phục vụ anh chị em của mình chưa? Con đã có những hành động thể hiện sự đền đáp, hiệp nhất và giúp đỡ để mang lòng thương xót của Chúa đến mọi người chưa? Lạy Chúa, xin thương thêm sức để ngày mai việc phục vụ của con trở nên như một nguồn mạch sự sống. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The day ends, the pace of activities slows down, and I begin this moment of pause to review what I experienced today. From dawn until now: What do I want to appreciate in gratitude? Was I available to serve my brothers and sisters? Did I have actions show reparation, union, and help that conveyed God’s mercy? I ask the Lord for help so that my service tomorrow may be a source of life. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao