Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con biết ơn vì ngày mới Chúa ban cho con. Chúa Giêsu đã dạy chúng con cầu nguyện cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,7-15). Lời cầu nguyện này kết hợp con với Chúa và với những người khác. Lời ấy tiết lộ cho con biết cách gọi tên tha nhân chính là con Chúa và là anh chị em của con. Con có nhận thức được sự thật đơn giản này không? Con có nhìn những người xung quanh mình theo cách này không? Hôm nay, con có thể bắt đầu biết tên của những người con nhìn thấy hàng ngày, con sẽ có thể làm quen với họ một cách ấm áp và yêu thương. Con xin dâng ngày mới của con để cầu nguyện cho việc loại bỏ các hình thức tra tấn dưới mọi hình thức. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Be thankful for the day that God gives you. Jesus has left you the words to pray to the Father: “Our Father in heaven, hallowed be your name” (Mt 6: 7-15). This prayer unites you with God and with others. It reveals to you the name of your neighbor as a child of God and a brother or sister of yours. Are you aware of this simple truth? Do you look at those around you in this way? Today, you can start. Knowing the name of those you see daily, you will be able to get acquainted with them in a warm and loving way. Offer your day for the end of torture in all its ways to come to an end. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi giữa những tất bật, và với Chúa, con lắng đọng những lo âu trong lòng. Con đọc lời của Đức Thánh Cha, nhận thức đó chính là của ăn cho tâm hồn. “Trước mặt Chúa, chúng ta không phải là những người xa lạ, chúng ta cũng không phải là những con số. Ngài biết tên từng người chúng ta và nỗi đau của chúng ta là thánh thiêng đối với Ngài” (ĐGH Phanxicô). Những lời này muốn nói gì với con? Con cần nỗ lực để đến gần hơn với những người mà con giữ khoảng cách, con cần biết tên và sở thích của họ và những cái họ không thích, để họ không chỉ còn là một con số nào đó trong cuộc sống của con.

WITH JESUS IN THE DAY

Rest from your activites with the Lord, and silence your inner worries. Read this text knowing it is food for the soul. “Before God we are not strangers, nor are we numbers. He knows each of us by name and our pains are sacred to Him” (Pope Francis). What do these words say to you? We need to work to get closer to those we keep at a distance, know their names and their likes and dislikes, so that they stop being just another number in our lives.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con để những lời này vang vọng trong tâm hồn mình: “Cầu nguyện không phải là nói lê thê dài dòng”. Vì vậy, con nghĩ ra một từ để diễn tả những ước muốn trong lòng con cho ngày mai, và con phó thác nó cho Chúa, Đấng biết rõ con đang cần gì. Con xin Ngài ban ơn tin tưởng vào những điều Ngài thấy là cần thiết cho con và ban cho con mỗi ngày, mặc cho sự hiểu lầm của con về những ân ban ấy, và con xin Ngài tha thứ cho những sai lạc của con. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, I let these words resonate in my heart: “To pray is not a waste of words.” I think of a word to describe the desires in my heart for tomorrow, and I entrust it to the Lord who knows what we need. I ask him for the grace of trust in what he recognizes as necessary for me and gives me every day, despite my misunderstanding for which I ask his forgiveness. Hail Mary.