Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày hôm nay, con để bản thân được gặp gỡ Chúa Giêsu. Cũng như các môn đệ khi xưa, con kêu lên cùng Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” (Ga 6,68) nhờ tình yêu và ân sủng, con khám phá ra chân lý cao quý nhất này của cuộc đời con. Xin cho kinh nghiệm khám phá ấy biến đổi con và ban thêm sức mạnh để con ra đi loan báo và giúp tha nhân gặp gỡ Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

Let yourself be encountered by Jesus today. Together with the disciples, we can also ask: “Master, to whom shall we go?” (Jn 6:68), and with love and grace, discover the greatest truth of our lives. May the experience of this truth transform you and send you out to anounce and bring to others an encounter with Jesus. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Liệu đức tin của con đã đủ lớn, dám tin theo những điều vượt khỏi lẽ thường của số đông? Hay như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Những Ki-tô hữu chỉ tốt ở vẻ bề ngoài thôi là những kẻ theo Chúa ‘xa xa’. Họ như những vệ tinh, bị Ngài thu hút, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định khi bắt gặp những đòi hỏi của đức tin”. Xin cho kinh nghiệm về Thiên Chúa trong đời sống chúng ta thúc đẩy chúng ta sẵn sàng cộng tác với Chúa Giê-su trong sứ mạng mà Ngài muốn hoàn thành nơi chúng ta và nơi anh chị em mình. Hãy trở lại với ngày sống chiều nay với lòng khao khát trở nên một phần của Giáo Hội đang được đồng hành với Đức Giê-su.

WITH JESUS DURING A DAY

Am I able to run the risk of the faith, to go farther than what seems normal to others, or as Pope Francis says, “the Christians who only make good sense: they keep their distance. Satellite Christians… are lukewarm Christians.” May the experience of God in our lives motivate us to be available for the mission that Jesus want us to complete with us and with our neighbor today. Return to your afternoon with the desire to be part of the Church that walks with Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạm gác lại những việc làm, và nhìn lại ngày sống, biết ơn về những gì mình đã trải nghiệm hôm nay. Con nhớ lại những người mình đã gặp. Con quan tâm tới họ, hay quy về mình mà thôi? Con có cố gắng noi gương Chúa Giêsu trong bất kì hành động nào đối với anh em mình không? Con được mời gọi đón nhận và thực thi lòng thương xót của Chúa đối với những người xung quanh con và giảm bớt khổ đau nơi họ. Nếu hôm nay con chưa làm tốt điều đó, xin Chúa tha thứ và ban thêm ân sủng của Chúa Thánh Thần để tăng sức mạnh cho con và trái tim con, hầu con trở thành môn đệ Chúa. Con đưa ra những giải pháp để sống hăng say hơn trong ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Set aside your activities for the day and appreciate what you experienced. Look back at today’s encounters. Were you focused on others or yourself? Were you able to be Christ-like in any way towards your neighbors? You are invited to make his compassion your own for those around you and work to aleviate their suffering. If you didn’t do that well today, ask for forgivness and the Holy Spirit’s grace that strengthens you and your heart to be disciple. Identify a resolution and be encouraged for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao