Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-09-2021

 🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 22/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con dâng lời tạ ơn Cha – Đấng Tạo Hoá bởi ngày sống mới này. Con xin dâng lên Cha sự sẵn sàng như người môn đệ “được sai đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,2). …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-09-2021 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.