Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10-2022

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 22/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con sẵn sàng sống ngày hôm nay mà Cha đã thương ban, bằng cách mở rộng toàn bộ con người con để đón nhận Lời Ngài. Hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về cây vả không sinh hoa trái. Trái tim Thiên Chúa luôn trao ban những cơ hội mới. “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13,1-9). Hôm nay, ai là người cần sự giúp đỡ của con nhiều hơn? Ước chi, con mang Lời Ngài ra thực hành hôm nay, và biết trao cho tha nhân những cơ hội mới như Cha trao cho con. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I am ready to live this new day that God gives me opening my whole being to receive his word. Today, Jesus tells us the parable of the fig tree that bears no fruit. The heart of God always gives new opportunities. “‘Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it; it may bear fruit in the future.” (Lk 13:1-9) Who needs my care more today? Lord, may your word come to life on this day, and offer others new opportunities as you give them to me. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng giữa ngày để xem lại mục đích mà Chúa truyền cảm hứng cho con sáng nay. Con để mình được soi sáng bởi bản văn này: “Chúa Thánh Thần, từ sâu thẳm trái tim, hoạt động và uốn nắn sự hiệp thông và sứ mệnh của Giáo Hội – Nhiệm Thể Chúa Kitô và Đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần” (Ủy ban Thần học Quốc tế của Thượng Hội đồng). Con có để Thánh Thần Chúa hoạt động nơi con trong các mối tương quan và trong sứ mệnh này không? Con có thể làm điều gì để cộng tác xây dựng một Giáo Hội hiệp hành?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I pause in the midst of my day to review my purpose inspired by the Lord this morning. I allow myself to be enlightened by the following text: “The Holy Spirit, from the depths of hearts, animates and shapes the communion and mission of the Church, the Body of Christ and the living Temple of the Spirit” (International Theological Commission of the Synod). Do I allow myself to be animated by the Spirit of God in my relationships and in this mission? What gestures can I make to collaborate with the construction of a synodal Church?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Chúa, con trân trọng mọi sự mà con đã trải nghiệm hôm nay và chuẩn bị tâm hồn để khép lại ngày sống. Con phải cảm ơn Chúa về điều gì và xem lòng con đã đáp lại Ngài ngày hôm nay ra sao? Con có biến lòng thương xót của Chúa Giêsu là của con không? Con có luôn sẵn sàng với anh chị em con, những người cần sự lắng nghe, đồng hành và giúp đỡ của con không? Giờ đây, con dâng mọi sự cho Lòng Thương Xót Chúa và cầu xin trái tim nhân hậu của Người cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Welcome everything you have experienced today into your mind, and prepare your heart to close the day. What do you have to thank the Father for? See how your heart has responded to the Lord today in each event. Did you make the compassion of Jesus yours? Were you available to your brother or sister who needed your listening, your company, or your help? Now, leave everything to Divine Mercy and ask for the compassionate heart of Jesus for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao