Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-11-2021

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 22/11/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón nhận ngày mới này với tâm tình biết ơn và lắng nghe Tin Mừng cách chăm chú: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3). Kính nhớ đến Thánh Cecilia, vị thánh bảo trợ của những người hoạt động âm nhạc, con bắt đầu ngày mới với những giai điệu trong tâm hồn mình. Và qua gương của bà góa nghèo, con học cách chia sẻ những gì con có với tất cả tình yêu thương mà Chúa đã ban tặng cho con. Con cũng không quên nghỉ ngơi trong ngày để làm mới lại quyết tâm của mình. Con dâng ngày sống và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive this day with thanksgiving and listen attentively to the Good News: “I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest” (Lk 21:3). In memory of St. Cecelia, the patroness of musicians, open yourself to starting this day with a song in your heart. Through the example of the poor widow, share what you have with all the love that God has gifted to you. Don’t forget to take breaks throuhgout the day to renew your commitment. Offer up and pray for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm ngưng ngày sống mà trở vào bên trong tâm hồn mình. Bà góa nghèo “lẽ ra chỉ cần bỏ một đồng tiền kẽm để dâng cúng đền thờ và giữ đồng còn lại, nhưng bà không muốn gặp Chúa cách nửa vời: bà đã dâng cúng tất cả. Bà hiểu rằng bà sẽ có tất cả mọi thứ bằng cách dâng tất cả lên Chúa dù trong hoàn cảnh nghèo khó. Bà góa cảm thấy Chúa yêu thương bà trọn vẹn và đáp lại, bà yêu mến Ngài hết lòng.” (ĐTC Phanxicô) Xin Chúa ban ơn để con nhận thấy được tình yêu thương của Thiên Chúa là đủ đầy, và những người xung quanh con là hoa trái của tình yêu thương ấy. Điều này đánh động tâm hồn con như thế nào? Con có thể biến điều này thành hành động cụ thể nào để giúp ích cho những người bị trầm cảm?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break to enter into your heart. The poor widow “could have given only one coin to the tempele and kept the other, but she didn’t want to meet God halfway: she gave everything. In her poverty, she understood that, by giving it all to God, she would have everything. She feels totally loved by Him and, in return, loves him completely” (Pope Francis). Ask for this same grace to see that the love of God is enough and that those around you are consequence of that love. How does this stir the inner workings of your heart? How can you transform this into concrete action for those suffering from depression?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

         Con tách mình khỏi các hoạt động trong ngày. Mở lòng ra để nhìn lại những gì con đã trải qua và khám phá cách mà Chúa đã hoạt động nơi con. Con muốn cảm ơn về điều gì? Những điều tốt đẹp nào mà con đã chia sẻ ngày hôm nay? Những khoảnh khắc đó để lại trong lòng con điều gì? Con có hành động một cách rộng lượng và tận tâm trong những công việc hàng ngày, những cuộc gặp gỡ và cả khi buồn lòng không? Con đã biết dừng lại để khám phá và cho đi tình yêu của Chúa trong những thời điểm khác nhau trong ngày chưa? Con xác định điều mà mình muốn thay đổi vào ngày mai. Con cầu nguyện cho những người mà bên trong tâm hồn họ đang phải chịu sự giày vò mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Separate yourself from the activities of the day. Open yourself to reviewing what you’ve experienced and discovering the way that God has acted in you. What do you want to appreciate? What good things have you shared today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generouslity and commitment to your daily tasks, encounters, and down time? Have you been able to pause to discover and give God’s love in other moments of the day? Identify something that you would like to do differently tomorrow. Pray for those whose souls are suffering torment that is not readily visible. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao