Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 22/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Một ngày sống lại bắt đầu, con cảm tạ Cha vì một cơ hội mới để được làm chứng cho niềm vui của Phúc Âm. “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 47). Con đặt niềm vui của mình vào điều gì? Xin hãy để bài ca của Mẹ Maria lắng đọng trong tâm hồn con. Con nhìn lại những ơn ban mà con đã nhận được trong cuộc sống. Xin cho con cảm nhận được niềm vui trong chính mình để con có thể lan tỏa niềm vui ấy đến với những người xung quanh con ngay hôm nay. Con dâng ngày sống cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH và để Lời Chúa vang vọng suốt cả ngày trong tâm trí con. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Be grateful for this new day as a new opportunity to witness the joy of the Gospel. “My spirit rejoices in God my Savior” (Lk 1:47). What do you put your joy in? Let the canticle of Mary sing in your heart. Review the graces received in your life and let the feeling of joy emerge in you to be able to spread it today in your suroundings. Offer your day up for the Pope’s intention and let this word of God resound throughout the day. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Chiều nay con kết nối với Chúa bằng cách nghỉ ngơi trong Ngài đôi chút và suy ngẫm về những gì ĐTC Phanxicô nói với chúng con. “Chúng ta phải tự hỏi bản thân câu hỏi này: Một Kitô hữu thực sự sẽ thực hiện việc làm chứng như thế nào? Đó không phải là một câu hỏi mang tính trách móc, và cha cũng tự hỏi điều đó với chính mình.” Con thầm nghĩ về cách con cố gắng sống Lời Chúa mà con rao truyền. Con có lan tỏa niềm vui của sự tín thác đến với mọi người không? Xin Chúa ban ơn này cho con và cho các anh chị giáo lý viên. Con tiếp tục ngày sống trong tâm thế này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

This afternoon, connect with the Lord by resting in him for a moment and meditating on what Francis tells us. “We must ask ourselves these questions, which are not a reproach. I also say it to myself: how am I a really a Christian through witness?” Think silently about how you try to live the Word that you proclaim. Do you convey to others the joy of believing? Ask for this grace for yourself and for catechists and continue your day in this mindset.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Con tĩnh lặng vào cuối ngày và thầm cảm tạ Cha vì Ngài đang tin tưởng nơi con. Con có xem Ngôi Lời như một người bạn thân thiết hay không? Con cho mọi người biết về Chúa Giêsu bằng lời chứng của mình hoặc con đã là một “giáo lý viên” chưa? ĐTC Phanxicô nói rằng “Trở thành một giáo lý viên liên quan đến đời sống, nó dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu qua lời nói, lối sống và lời chứng.” Liệu rằng con có dám suy nghĩ lại về lối sống của mình dưới ánh sáng của lời dạy bảo này chăng? Hãy can đảm lên, bởi vì Chúa Giêsu luôn bên cạnh mà nâng đỡ con. Lạy Chúa, con tin tưởng nơi Ngài. Con viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Calm down at daybreak and thank God that He is counting on you. Do you make the Word your close friend? Do you announce Jesus with your witness or “do you work as a catechist?” Francis says that “Being a catechist involves life, it leads to an encounter with Jesus with words and with life, with testimony.” Do you dare to rethink your style in light of this teaching? Take heart, for Jesus is with you to help you. Trust him and make your resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao