Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, khởi đầu ngày mới hôm nay, con đặt trước tôn nhan Cha những dự định mà con đã bắt đầu vào năm mới này. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21) Được công bố ngay sau bài giảng đầu tiên, những lời này của Chúa Giêsu không xuất phát từ đức tin mù quáng, nhưng từ việc hằng chú tâm đến hành động của Thiên Chúa Cha, Đấng tỏ lộ Thánh Ý vào đúng thời điểm. Lạy Cha, xin ban ơn giúp con biết chú tâm quan sát, để nhận ra những ước nguyện năm mới của con được thực hiện cách tuyệt vời như thế nào trong bàn tay quan phòng của Cha. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Lisbon năm 2023. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this new day that begins, I place before God the purposes with which I began this year. Today’s Gospel says: “Today this passage of Scripture that you have just heard has been fulfilled” (Lk 4:21). These words of Jesus, spoken after his first preaching, do not come from blind faith, but from a deep attention to the action of the Father, who keeps his word in time. I pray to the Lord to give me the gift of care, to recognize how, in his hands, my wishes for this year can be carried out in an amazing way. I offer this day, in union with Mary, for the preparation of the World Youth Day, Lisbon 2023. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Trẻ trung đích thực có nghĩa là có một trái tim có khả năng yêu thương. Trái lại, tất cả những gì ngăn cách chúng ta với người khác sẽ làm cho tâm hồn trở nên già cỗi. (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Chúa Kitô Đang Sống) Trưa hôm nay, con chậm rãi nhìn sâu vào lòng mình: Sự trẻ trung tâm hồn của con ra sao? Liệu sứ mạng mà Chúa Thánh Thần muốn khơi dậy trong con, khiến con trở nên dòng suối tình yêu có làm con phấn khởi? Lạy Chúa, trưa nay, con xin quyết tâm yêu mến những người con gặp gỡ nhiều hơn nữa.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

True youth is having a heart capable of loving. On the contrary, what ages the soul is everything that separates us from others (Pope Francis, Christus vivit). This afternoon, I look carefully inside myself: How am I doing with my inner youth? Does the mission that the Holy Spirit wants to animate in me, making me a channel of love that excites me? I promise this afternoon to love more and better those with whom I share the day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Gác lại mọi lo toan, con để lòng thinh lặng mà hồi tâm kết ngày. Con ngẫm nghĩ lại những cuộc đối thoại của mình và những người mà con đã cùng chuyện trò ngày hôm nay. Lắng nghe những điều họ nói và nhìn xem phản ứng của họ, con soi chiếu lại bản thân mình: Trong các cuộc đối thoại đó, cách hành xử của con ra sao? Con có khiến họ cảm thấy được tôn trọng và có giá trị không? Liệu con đã có thái độ phân biệt hoặc dễ nổi nóng với người khác chăng? Lạy Chúa, xin tha thứ cho những thiếu sót này của con, cùng ban ơn thêm sức giúp con bắt đầu lại vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take a moment of rest away from the daily bustle, enter the silence of your heart to reap the day. Pay attention to the dialogues today, look at the people with whom you have spoken, listen to them, consider what they do, look at yourself in those dialogues. How have your ways been? Do you make others feel that you respect and value them? Do you recognize in yourself discriminatory or aggressive attitudes towards others? Ask for forgiveness and start over. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao