Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Vào thời điểm bắt đầu ngày mới, con thinh lặng suy ngẫm sự dịu dàng, nơi mà Chúa lắng nghe, và mời gọi chúng con cùng lắng nghe. Chúa Giêsu nói với con trong Tin Mừng hôm nay: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Đối với Chúa Giêsu, lắng nghe không chỉ là lắng nghe những câu từ hoặc lời nói. Dù con im lặng, Người luôn lắng nghe con một cách dịu dàng, không đòi hỏi, nhưng chú tâm đến những điều trong trái tim con. Xin Chúa ban cho con ơn biết lắng nghe. Lạy Cha, ước mong sao con không phải luôn đòi hỏi người khác minh chứng cho tình yêu của họ, nhưng biết sẵn sàng lắng nghe những điều sâu thẳm bên trong, mà không cần thúc ép họ phải nói lên tiếng lòng của mình. Con xin hiệp ý cùng Mẹ Maria, dâng ngày hôm nay lên để chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 tại Lisbon. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this day that begins, silently consider the tenderness with which God listens to and invites us to listen. Jesus says in today’s Gospel: “He who is not against us is for us” (Mk 9:40). Listening to Jesus goes beyond words. He listens with kindness to our silences, without demands, but looking at the heart. I ask the Lord to give me the gift of good listening. May I not need to constantly ask others for proof of love, but may I be willing to listen to the depth of the heart without forcing the inner rhythm of others. I offer this day, in union with Mary, for the preparation of World Youth Day 2023 in Lisbon. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Sự phân định trong cầu nguyện đòi hỏi phải bắt đầu từ việc sẵn sàng lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa, tha nhân, thực tại mà chính nó luôn thách đố chúng ta theo những cách thức mới. Chỉ những ai có thiện chí lắng nghe mới có tự do để bỏ đi một phần hay quan điểm không thích hợp của họ. (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit). Vào buổi chiều này, con để cho bản thân được thách đố bởi Chúa, bởi tha nhân và bởi thực tại. Con sẽ chủ động tiếp cận mọi người với tấm lòng rộng mở với bất ngờ, và để bản thân được Chúa Thánh Thần dẫn dắt.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Prayerful discernment requires starting from a willingness to listen: to the Lord, to others, to reality itself that always challenges us in new ways. Only those who are willing to listen have the freedom to renounce their own partial or partial point of view as insufficient. (Pope Francis, Christus vivit). This afternoon, I will try to allow myself to be challenged by God, by others and by reality, approaching everyone with an openness to surprise and with the will to let myself be guided by the Spirit.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nhìn lại ngày sống và suy ngẫm trong lòng về những trải nghiệm hôm nay cùng tỏ lòng biết ơn chúng. Con chú tâm vào những khoảnh khắc mới lạ, những khoảnh khắc đã soi sáng con, cho con những cách hiểu mới. Phản tỉnh về những cuộc gặp gỡ, từng con người có những quan điểm và cách cảm nhận khác về thực tại. Họ đã đem đến cho con những thông điệp gì từ Thiên Chúa? Con viết xuống những điều mới khám phá được. Con muốn làm gì để mỗi ngày con biết mở lòng cho Thần Khí Chúa biến đổi con? Con suy ngẫm về một người nữ luôn mở lòng với Chúa Thánh Thần mà con quen biết; điều gì ở người ấy khiến con chú ý? Con cầu nguyện cho họ. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Recall your day. Bring what you have experienced to your heart and be thankful for it. Stop your attention in those moments that have been novel, that have brought you new light, new understanding. Reflect on encounters and people that have meant a new perspective, a different way of feeling and seeing reality. What news of God do they bring for you? Write down what you discover. What do you propose to make yourself more and more open to the spirit of renewal?? Contemplate the example of a woman you know who is open to the Spirit; what do you notice about her? Pray for her. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao