Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/06/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Trong thời khắc bắt đầu ngày mới, con mở rộng bàn tay để đón nhận món quà bất ngờ từ Thiên Chúa là Cha. Phúc Âm kể rằng: “Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.” (Mt 7,28-29). Sự ngạc nhiên đối với lời dạy của Chúa Giêsu là một món quà của Chúa Thánh Thần, Đấng không để chúng con chỉ đứng lắng nghe từ xa, mà đem chúng con lại gần trái tim Chúa hơn, với một tâm hồn rộng mở đón nhận những điều khác lạ. Lạy Cha, xin cho con biết thực sự lắng nghe tất cả những anh chị em mà con gặp gỡ, với sự thúc đẩy của Thần Khí, Đấng ngự đến và thông biết mọi sự. Con xin dâng ngày sống này, hiệp cùng Mẹ Maria, để cầu nguyện cho việc chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ 2023 ở Lisbon. Kính mừng Maria…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this day that begins, I open my hands to welcome the surprising gift of God in my life. The Gospel says: “When Jesus had finished speaking, the crowds were astonished at his teaching, because he taught as one who had authority” (Mt 7:28-29). Surprise at Jesus’ teaching is a gift of the Holy Spirit, who takes us away from listening at a distance and brings us closer to his heart with an openness to novelty. May I, moved by the Spirit of Christ, who dwells and knows everything, hear all the people I encounter with this same openness. I offer my day, in union with Mary, for the preparation of World Youth Day, Lisbon 2023. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Nơi một số người trẻ, chúng ta nhận ra họ có một khát vọng về Thiên Chúa, mặc dù không phải là tất cả những phác hoạ về Thiên Chúa đã được mặc khải. Nơi những người trẻ khác, chúng ta có thể thoáng thấy một mơ ước về tình huynh đệ, một điều không phải là không quan trọng. (…). Đó là những khởi điểm thật sự, những nguồn lực nội tại đang chờ đợi và sẵn sàng đón nhận một lời thúc đẩy, soi sáng và khích lệ.” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit). Trong buổi chiều này, cùng với ĐGH Phanxicô, con nhớ rằng Thánh Thần có thể nói với con bằng nhiều cách khác nhau, thông qua khát vọng của con. Liệu con có thể thảo luận về những khát vọng này với một nhân chứng đáng tin nào đó của Chúa Giêsu mà con biết không? Liệu rằng có ai đó đang cần ánh sáng Phúc Âm chiếu rọi, để khích lệ những mong muốn tốt đẹp của họ? Liệu con có thể sắp xếp một cuộc gặp với người này chăng?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“In some young people, we recognize a desire for God, although it does not have all the outlines of the revealed God. In others, we can glimpse a dream of fraternity, which is no small thing. (…). These are true starting points, interior energies that await, available, a word of stimulus, light and encouragement” (Pope Francis, Christus vivit). This afternoon, I remember, with Pope Francis, that the Spirit can speak in different ways through my desires. Can I discuss these desires with someone who seems to me to be a credible witness for Jesus? Or am I thinking of someone who needs the light of the Gospel to encourage their good wishes? Can I arrange a meeting with this person?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nhắm mắt lại và nhìn sâu vào tim mình. Trong con có những cảm xúc gì lúc này? Những ý nghĩ nào vẫn còn quanh quẩn trong đầu con đến tận cuối ngày? Con viết chúng ra giấy, và nhìn lại ngày hôm nay để nhận ra những khoảnh khắc Chúa đã nói với trái tim con. Lạy Cha, liệu con có nhận ra thông điệp của Ngài? Con có trở nên vâng phục, để Ngài dẫn dắt con trong những việc con làm không? Chúa Thánh Thần muốn uốn nắn con. Con nhìn lại sự hiện diện của Chúa trong những việc đã xảy đến với con và trong những câu trả lời mà con đã đưa ra. Liệu có điều gì đã có thể khác đi hay không? Lạy Cha nhân lành, xin thương giúp con. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I close my eyes and look into my heart. What feelings are inside me right now? What ideas remain in me at the end of this day? I take note. I look at the day and discover the moments when God spoke to my heart. Can I find your messages? Do I feel docile in the way I let myself be guided by him in what I live? The Spirit of Jesus wants to mold me. I review the presence of God in what happened to me and in the answers I gave. Is there anything that could have been different? I ask the Father for his help. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao