Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 23/05/2021

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

Hôm nay, con thức dậy cầu xin Chúa Thánh Thần đánh thức con. Không chỉ khỏi giấc ngủ, mà còn khỏi tất cả những cơn buồn ngủ trong tâm hồn đã cướp đi niềm vui của con. Phúc âm ngày lễ Ngũ Tuần nói: “Nói xong, Người thổi hơi  vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”(Ga 20,2) Con cầu xin Chúa Giê-su cũng thổi hơi vào con. Con cảm nhận xem trái tim con phản ứng thế nào với hơi thở này? Khao khát nào trỗi dậy trong con? Đâu là gợi hứng của hơi thở Ngài lên cách con nhìn về ngày sống? Con vui mừng biết ơn và cùng với Đức Maria, con xin dâng ngày này cho những ý định của Đức Giáo hoàng trong tháng này, cũng như để chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2023. Lạy Cha chúng con…

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

I wake up on this day asking the Spirit of the Lord to wake me up. Not just from sleep, but from all the spiritual drowsiness that robs me of joy. The Gospel of this day of Pentecost says: “Having said this, he breathed on them and said: Receive the Holy Spirit” (John 20: 22) I ask Jesus to breathe in me in the same way. How does the heart react to this breath? What desires arise within me? How does this breath turn my gaze on this day? Be joyfully thankful and, with Mary, offer your day for the Pope’s intentions for this month, as well as for the preparation of World Youth Day 2023. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌼CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌼

“Ta phải nhớ rằng sự phân định trong cầu nguyện đòi buộc ta phải bắt đầu từ sự mở lòng lắng nghe: lắng nghe Chúa, lắng nghe người khác, và lắng nghe chính thực tại vẫn hằng thách thức chúng ta bằng những cách thế mới..” (ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Gaudete et Exsultate, số 172).  Thiên Chúa nói với con theo hàng ngàn cách để con có thể lắng nghe Ngài bằng tất cả con người của mình. Ngài nói về lời của mình, về người khác và về nhiều tình huống khác nhau. Để nói với con, nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài đưa ra những dấu hiệu nhỏ trong trái tim con giúp con phân biệt giọng nói của Chúa. Đặc biệt là Chúa để lại dấu hiệu trong lòng con với sự bình an và vui mừng lâu dài. Con sẽ theo dõi những tác động này của Chúa trong suốt buổi chiều, để con có thể yêu và theo Người  

🌼WITH JESUS DURING A DAY🌼

“Let us not forget that prayerful discernment forces us from the predisposition to listen: to the Lord, to others, the same reality that never ceases to question us in new ways” (Pope Francis, Gaudete and exsultate no 172). God speaks to me in a thousand ways so that I can listen to him with all my being. He speaks of his word, of other people, and of various situations. To speak to me, he offers, through the Holy Spirit, small signs to the heart that allow me to discern his voice. In particular, he leaves his signature on my heart with lasting peace and joy. I will seek to be attentive to this touch of God throughout the afternoon, so that I can love and follow him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nghỉ ngơi để kết thúc một ngày. Con tập trung vào nhịp thở của con và dùng trí tưởng tượng hồi tưởng lại về những việc con đã làm. Con biết ơn những phương tiện trong tầm tay con, quần áo, thức ăn, những thứ xung quanh ngôi nhà của con.  Con còn muốn biết ơn điều gì nữa? Có điều gì không giúp ích được cho con, khiến con mất tập trung hoặc khiến con lưu luyến không? Con xin ơn tha thứ và đề nghị chia sẻ những gì con có.  Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close out the day. Focus on your breathing. Relive the day following with your imagination the things that you have had to work with. Be grateful for the means at your fingertips, clothes, food, things around the house. What else do you want to be thankful for? Are there things that don’t help you, distract you, or make you attached? Ask for forgiveness and propose to share what you have. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.