Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, Chúa Nhật tới đây, chúng con cử hành Ngày Thế Giới Dành cho Ông Bà và Người cao tuổi. Con cảm tạ Cha vì chứng nhân của những người cao tuổi trong cuộc sống của con. “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. ” (Ga 15, 4). Lời mời gọi ở lại này trước hết nói về Chúa Giê-su và các môn đệ Ngài và nó cũng áp dụng cho tất cả các mối quan hệ của chúng ta. Người cao tuổi có rất nhiều điều để trao tặng cho người trẻ, và ngược lại. Xin cho con biết kiến tạo không gian lắng nghe, để các thế hệ biết lắng nghe nhau cách kiên nhẫn và cởi mở. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này và cầu cho việc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

This Sunday, we celebrate the World Day for Grandparents and Elderly People. I give thanks for the witness of the elderly in my life. The Lord says, “Remain in me as I remain in you” (Jn. 15:4). This invitation to remain is directed primarily towards Jesus and his disciples, but it can also be extended to all our human relationships. Elderly people have much to offer young people, and vice versa. May I create spaces for listening among generations so that we can listen to each other patiently and openly. I offer my day for the Pope’s intentions for this month and for the preparation for World Youth Day 2023. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Điều quan trọng là ông bà gặp gỡ con cháu và con cháu gặp gỡ ông bà, bởi vì – như ngôn sứ Giôen nói – trước con cháu, ông bà sẽ mơ, và những người trẻ, lấy sức mạnh từ ông bà, sẽ tiến lên, sẽ nhận được nhiều ân phúc từ ông bà” (ĐTC Phanxicô, đọc Kinh Truyền Tin ngày 31/1/2021). Mối liên hệ sâu sắc giữa ước mơ của người già và việc hiện thực hóa ước muốn của người trẻ là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy sự tồn tại của hy vọng trên thế gian này. 

Hôm nay, con sẽ luôn nhắc nhở mình về hồng ân con đã được lãnh nhận qua Bí Tích Rửa Tội, là được dự phần vào chức vụ Tư Tế và Ngôn Sứ của Chúa Ki-tô. Và qua nhắc nhở ấy, con sẽ cố gắng tìm cách để thể hiện sự quan tâm đến người cao tuổi.

WITH JESUS DURING A DAY

“It is important that grandparents know their grandchildren and that grandchildren know their grandparents because, as the prophet Joel says, grandparents will dream and hope for their grandchildren, and young people, taking strength in their grandparents, continue forward, benefiting from them” (Pope Francis, Angelus Address, January 31, 2021). The deep connection between the dreams of the elderly and the realization of young people’s desires is the strongest evidence that there is hope in the world. Today, I will keep in mind the gift of my baptism in which I was embraced by the Spirit of action and desire. Graciously keeping this in mind, I will try to demonstrate, when possible, caring actions towards someone who is elderly.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con giữ lòng trí tĩnh lặng để nhớ lại những ân huệ hôm nay. Con ghi lại những gì mình đã trải nghiệm. Thái độ sống của con có diễn tả tình thương của Chúa không? Liệu những hành động, lời nói và suy nghĩ của con đối với người khác có giống như cách Chúa Giê-su làm không, hay con đóng lòng với họ? Con có khuynh hướng mở rộng tương quan với nhiều bạn bè, hay con chỉ chơi với một nhóm bạn khép kín? Xin Chúa tha thứ nếu con không có thái độ cởi mở, quảng đại. Con sẽ canh tân bản thân mình trong tình yêu vào ngày mai và sẽ tìm một giải pháp cụ thể để làm việc này. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet yourself on the inside and graciously recall the day. Note what you experienced. Did your attitude reflect God’s love? Were your actions, words, and thoughts towards others like Jesus’, or did you close off your heart to anyone? Do you tend to enlarge your circle of friends, or do you stay with a closed group of friends? Ask forgiveness if you did not have an open, generous attitude, and plan to renew yourself in love for tomorrow. Aim for a specific resolution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.