Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới, con nghĩ về vũ trụ theo như quy luật tự nhiên của nó. Con thoáng nghĩ đến sự dịu dàng mà Chúa Ba Ngôi nhìn ngắm mỗi tạo vật. Giờ đây, con lắng nghe những lời của Chúa Giêsu: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.” (Mt 23,13) Chúa Giêsu lên án những kẻ nhân danh Thiên Chúa mà lại không để cho sự tốt lành của Người chạm vào và biến đổi. Con nài xin Thánh Thần của Đức Kitô, một vị khách thanh lịch trong tâm hồn con, để Người biến con trở thành một tông đồ loan báo sự tốt lành của Người trong một thế giới bị phân mảnh. Con dâng ngày sống của mình theo những ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo Hoàng cũng như chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

As this day starts, I think about the universe following its natural course. I think briefly to the tenderness with which the Trinity views every part of creation. Now, I listen to the words of Jesus: “Woe to you, scribes and pharisees, you hypocrites. You lock the kingdom of heaven before human beings. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance to those trying to enter” (Mt. 23:13). Jesus is strict on those who, in the name of God, do not allow his goodness to touch and transform. I ask the Spirit of Christ, a courteous guest in my heart, that he make me an apostle of his tenderness in a divided world. I offer my day up for the Pope’s monthly intentions as well as the preparation for World Youth Day 2023. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Khi Chúng ta thừa nhận một mục tiêu mục vụ và một kiểu truyền giáo, là điều sẽ đến với tất cả mọi người không trừ ai, thì sứ điệp phải tập trung vào những điều cơ bản, những gì đẹp nhất, lớn nhất, hấp dẫn nhất và đồng thời cũng cần thiết nhất.” (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, số 35). Tin Mừng hôm nay không chỉ loan báo về sự thật hay nét đẹp, sự thật và công bằng… mọi điều mà Chúa Giêsu nói với chúng ta là một phần của tất cả những điều ấy. Chiều nay con dừng lại lâu đủ để nói về sự thật cách trìu mến và trao ban sự công bằng với lòng thương xót như Đức Kitô đã thương xót con.

WITH JESUS DURING A DAY

“When we adopt a pastoral goal and a missionary style which would actually reach everyone without exception or exclusion, the message has to concentrate on the essentials, on what is most beautiful, most grand, most appealing and at the same time most necessary” (Pope Francis, Evangelii gaudium, no. 35). The Gospel does not only proclaim the truth or beauty, truth, and justice… everything that Jesus tells me is a part of all these things. His word is truth that contains beauty, it is merciful while also just. This afternoon I can take lengths to say the truth lovingly and give justice with mercy as Christ does with me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc ngày sống, con dành ít phút để hồi tưởng lại cách nghiêm túc về tất cả điều tốt lành mà hôm nay con trải qua. Ngày hôm nay của con trôi qua như thế nào? Con có thấy vui sau khi đã làm việc chăm chỉ và với tình yêu muốn dành điều tốt lành cho tha nhân quanh mình? Con có tận dụng thời gian để nâng cao những tài năng, hay con đã buông thõng những cánh tay vì nghĩ rằng người khác không cần tới sự giúp đỡ của mình. Con nài xin Thiên Chúa canh tân khát vọng của mình để có thể làm việc trong vườn nho của Người. Trong khả thể những điều có thể làm được, con dâng ngày mai lên Thiên Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close out your day. Take a several minutes to graciously recall all the good that you experienced today. How did your day go? Do you feel joy after having worked hard and with love for the good of those around you? Did you take advantage of the time to improve your talents, or did you lower your arms, thinking that others did not need your help. Ask the Lord for a renewed drive to work in his vineyard, giving tomorrow as much as you have to give. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao