Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Ngày Giới trẻ Thế giới đang đến gần, và con biết ơn Chúa bởi sự hiện diện của Ngài, Đấng luôn tin tưởng và mời gọi con. “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Mặc dù không phải lúc nào con cũng nhận ra Chúa Giêsu là ai đối với con nhưng con sẽ sống ngày hôm nay, và giữ cho câu hỏi đó luôn sống động trong lòng mình. Hơn thế con sẽ cố gắng làm cho mọi khoảnh khắc trở thành câu trả lời mà con muốn đáp lại Chúa, qua từng hành động, cho câu hỏi này. Cuối cùng, con xin dâng những công việc ngày hôm nay, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người đã vội vã lên đường đến gặp chị họ của mình, cho ý chỉ cầu nguyện của ĐTC. Kính mừng Maria

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

WYD is approaching and I am grateful for the presence of God, who counts on me and calls me. “But who do you say that I am?” (Lk 9: 20). I don’t always know who Jesus is for me. I will live this day keeping this question alive in my heart, trying to make every moment a moment in which I respond, with gestures, to this question. I offer, through the intercession of Mary, who hastily left to meet her cousin, the works of this day for the intentions of the Holy Father. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng trong giây lát trước khi tiếp tục các hoạt động trong ngày của mình, để nghỉ ngơi với Chúa Giê-su. Và mỗi người hãy chiêm ngưỡng tình yêu đã khiến Chúa phải chịu cái chết khi bị kết án, mặc dù Ngài vô tội. Trong tháng này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình vì “sự sống, đặc biệt là mạng sống của con người, vì nó chỉ thuộc về Đức Chúa. Thậm chí kẻ sát nhân còn không đánh mất phẩm giá cá nhân của mình, và chính Thiên Chúa đã trở thành người bảo lãnh cho họ… Bởi lẽ Người muốn tội nhân hối cải chứ không muốn cái chết của họ” (ĐTC Phanxicô). Vậy con sẽ làm gì để quý trọng cuộc sống của những người xung quanh con và không lên án họ?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause before continuing the activities of your day to rest with Jesus. Contemplate the love that led him to suffer the death with which he was sentenced, despite being innocent. This month we pray for the abolition of the death penalty because “life, especially human life, belongs only to God. Not even the murderer loses his personal dignity and God himself becomes his guarantor…since he wants the repentance of the sinner and not his death” (Pope Francis). What action will you make to value the lives of those around you and to not condemn?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Khi ngày dần tàn, con dành một chút thời gian để đi vào nội tâm chính mình và cảm tạ những ân sủng trong ngày hôm nay. Con xin Chúa Thánh Thần đến và soi sáng, để con nhìn về những người đã cùng đi chung con đường với con hôm nay. Có ai mà con cảm thấy đặc biệt khó tính và khó ưa không? Con có cố gắng biện minh cho điều đó bằng cách cố gắng nhìn ra mặt tốt của việc chỉ trích họ không? Và con có khắt khe xét tội họ chăng? Hay con đã cầu nguyện cho những người đó? Hãy xin ơn tha thứ nếu hôm nay, con không có được ánh mắt nhân từ của Chúa là Cha nhân lành. Cuối cùng, con bắt đầu lại buối tối bằng lời cầu nguyện “Lạy Cha, xin hãy giúp con tha thứ như chính Ngài cũng tha thứ cho con”. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

On this afternoon take a moment to enter into yourself and give thanks for the graces of this day. Look in the light of the Spirit at the people who you crossed paths with today. Is there anyone you find particularly difficult and unpleasant? Do you try to justify it by trying to see the good side of criticizing them, and do you keep a strict account of his or her faults and sins? Or do you pray for him or her? Ask for forgiveness if you did not have the merciful eyes of the Father today. Begin your evening again by praying “Father, help me to forgive as you forgive me”. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao