Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/11/2021

🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻

Khi ngày mới bắt đầu, con thầm lặng cảm nhận sự dịu dàng theo cách mà Chúa dõi nhìn con. Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng hôm nay: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.” (Lc 21,10). Chúa Giê-su nhắc con nhớ rằng không có gì nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa, và con đừng để mình mất bình an. Ngày nay, các dân tộc, quốc gia vẫn đứng lên chống đối lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa thì khác, Ngài “đứng lên” để ban bình an, công lý và niềm vui của Ngài cho con người. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng ban ơn cho con, trong ngày này, để con đứng lên mà gặp gỡ những người anh em khác của con, để trao bình an, công lý và niềm vui. Con xin dâng ngày mới lên Chúa, hiệp cùng với Mẹ Maria, để chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023. Kính mừng Maria…

🌻 WITH JESUS IN THE MORNING 🌻

As this day begins, I silently consider the tenderness with which God looks at me. The Gospel says: “People will rise against people, and kingdom against kingdom” (Lk 21:10). Jesus alerts me to the fact that nothing is definitive but God himself, and that I must not lose peace. The kingdoms still rise to war today. Instead, God stands up to communicate to us his peace, justice and joy. I ask the Spirit to give me, on this day, the ability to rise to meet others, in order to offer peace, justice and joy. I offer this day, in union with Mary, for the preparation of World Youth Day, Lisbon 2023. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Không ai có thể lấy đi phẩm giá mà tình yêu vô biên và không thể lay chuyển của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tình yêu ấy cho phép chúng ta ngước nhìn lên để bắt đầu lại, với một sự dịu dàng không bao giờ thất vọng và luôn có thể khôi phục lại niềm hy vọng nơi chúng ta” (ĐTC Phanxicô, Christus vivit). Bước vào đầu buổi chiều, con xin hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô rằng Đức Giêsu Kitô hằng luôn mong muốn đến gặp gỡ con, trong bất kì hoàn cảnh nào.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

No one can take away the dignity that this infinite and unshakeable love gives us. It allows us to lift our heads and start again, with a tenderness that never disappoints and can always restore our joy” (Pope Francis, Christus vivit). This afternoon, I remember with Pope Francis that Christ is always eager to rise to meet me, no matter my situation.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Giờ đây, trái tim con lắng đọng. Con tự ngẫm và xem xét những việc con đã trải qua kể từ khi con thức dậy. Những tình huống nào làm con bối rối? Con chú tâm tới những động lực mà con trải qua trong ngày hôm nay. Con đang gieo hy vọng hay sự chán nản cho người xung quanh? Con nhớ rằng việc xây dựng một thế giới tràn ngập ánh sáng và niềm hân hoan phụ thuộc vào con. Con tìm ra những việc con có thể làm vào ngày mai để lan tỏa hy vọng của mình, đặc biệt là với những người đang bị trầm cảm. Xin Chúa luôn nhắc nhở con để con đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi trong ngày để tạo cho bản thân một tinh thần lạc quan lành mạnh. Xin giúp con xác định một giải pháp cụ thể để đạt được trong ngày mai. Kính mừng Maria …

         

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Quiet your heart. Appreciate what you experienced since waking up this morning. What situations were a problem for you today? Be conscientious of what motivated your experiences today. Are you sowing hope or discouragement in those around you? The construction of a world full of light and openness depends on you, too. What can you do tomorrow to spread your hope, especially with those suffering from depression. Don’t forget to take a break in your day to feed yourself on a healthy optimism. Identify a specific resolution to achieve tomorrow. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao