Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới và tạ ơn Chúa vì trái tim ấm áp và tình yêu bao la của Ngài. “Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào” (Lc 21,12-19). Hôm nay, con đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và nhớ rằng Ngài hoan nghênh tất cả những lo lắng và băn khoăn của con. Con sẽ sống với đức tin của những người không sợ hãi điều gì, vì con biết rằng Chúa Giê-su luôn ở bên con. Cùng với Mẹ Maria, khi nhớ đến chuyến hành hương vào ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2023, con xin dâng những việc làm trong ngày của con cho Chúa, và hiệp ý cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha và cũng cầu cho tất cả những ai đang đau khổ khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Lạy Cha chúng con… 

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I start this day thanking God for His open and welcoming heart. “Remember, you are not to prepare your defense beforehand” (Lk 21: 12-19). Today, I put myself in the presence of the Lord and remember that he welcomes all my worries and anxieties. I will live with the faith of those who fear nothing because I know that Jesus is always with me. With Mary, remembering the pilgrimage to World Youth Day 2023, I offer my actions on this day for the Pope’s intentions and for all those who suffer in the face of life’s challenges. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Chiều nay, con dành vài phút nghỉ ngơi để lắng đọng lòng mình. Hôm nay, con đã sống như thế nào? Con có nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa không? Con đã sống tinh thần cởi mở và sẵn sàng như thế nào với anh chị em mình? Với lòng thành kính, con cầu nguyện cho những trẻ nam và trẻ nữ, những người đang đau khổ trên khắp thể giới, và xin dâng họ lên cho Chúa. Con phải làm gì để giúp đỡ cho những người bé mọn xung quanh con? Hãy cụ thể hành động ấy. Con xin dâng phần còn lại trong ngày sống cho Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 ở Lisbon.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break this afternoon to recalibrate your heart. How are you living out your day? Do you perceive the Presence of the Lord? How are you living out your availability and openness to your brothers and sisters? In your heart, pray for the boys and girls who are suffering throughout the world and renew your offerings for them. How can you perform a gesture of service for the little ones close to you? Be specific. Commend the remainder of your day for the next World Youth Day in Lisbon 2023.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con dành một ít phút để hồi tâm, và suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua hôm nay. Con nhắm mắt một lúc, hít thở sâu. Những khoảnh khắc nào đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim con bằng một niềm vui tràn đầy? Hôm nay con đã giúp được ai? Một mình con với Chúa Giê-su, con tâm sự cùng Ngài. Con nói với Ngài những lo âu của mình và kể cho Ngài nghe về những đứa trẻ “sống trên đường phố, nạn nhân của chiến tranh và trẻ mồ côi.” Con hiệp ý cùng ĐTC để cầu nguyện cho họ, để họ được tiếp cận với nền giáo dục và khám phá lại tình yêu của một gia đình. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled the space in your heart with joy and fullness? Who have you helped today? Pray for a few minutes alone with Jesus. Tell him about your worries and keep in mind the children “who live on the streets, who are victims of wars, and who are orphans.” Pray with the Pope for them, so that they have access to education and rediscover the love of a family. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao