Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 23/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu một ngày với tâm can của trái tim, một trái tim sẵn sàng đón nhận lòng từ bi của Chúa, Đấng đến để cứu giúp những người đang gặp khó khăn. “Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.” (Lc 1,57-58). Hãy tin vào Thiên Chúa như bà Ê-li-sa-bét, ngay cả khi mọi thứ ngăn cản con. Chúa làm cho con những điều không tưởng. Làm thế nào để con thể hiện được niềm hy vọng như Bà Ê-li-sa-bét ngày hôm nay? Con xin dâng ngày của con và cầu nguyện cho các giáo lý viên. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

We start the day looking with the eyes of the heart, a heart ready to welcome the compassion of the Lord who comes to the aid of those in need. “Elizabeth’s time to give birth was fulfilled, and she had a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they were happy with her ”. Lk 1:57. Believe like Elizabeth, even if everything tells you not to. God makes the impossible happen. How will you embody this hope today? Offer up your day and pray for catechists. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm gác lại mọi công việc giữa trưa để điều chỉnh trái tim của con theo lời của Chúa. Nhìn vào ngày sống của mình: một ngày có được thắp sáng bởi niềm hy vọng không? Niềm hy vọng là “đức tính nhỏ nhất trong các nhân đức, nhưng là đức tính mạnh nhất … Và nó mang một khuôn mặt: đó là khuôn mặt của Chúa Phục Sinh, Đấng đến với quyền năng và vinh quang cao cả” (ĐTC Phanxicô). Xin đừng để tinh thần của con phai nhạt khi đối mặt với những thất bại rõ ràng. Xin cho con có niềm trông cậy vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu. Với niềm tin tưởng của con vào Chúa, con sẽ giúp các giáo lý viên trở thành những chứng nhân can đảm của đức tin theo lời họ giảng dạy. Con xin trở lại ngày của mình trong yên bình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop your day this afternoon to tune your heart to that of Jesus. Look at your day: is it lit by hope? Hope is “the smallest of virtues, but the strongest … And it has a face: that of the Risen Lord, who comes with great power and glory” (Pope Francis). Don’t let your spirit fade in the face of apparent failures. Count on the victory of Jesus. With your trust, you will help the catechists to be courageous witnesses of the faith they teach. Return to your day in peace.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Con nhắm mắt để bình tâm nhận thức được cảm xúc của con lúc này. Con biết ơn vì những cử chỉ nhỏ trong ngày đã khiến con tràn ngập niềm vui và hy vọng. Con hồi tâm nhìn lại một ngày theo hướng tổng quát với những sự việc mà con đã trải qua. Con đã lựa chọn cuộc sống của con chưa? Con đã yêu chưa? Con đã từng chán nản và khó chịu chưa? Con mong được thưa chuyện với Chúa và con cam kết ngày mai con sẽ lựa chọn sự sống, giúp đỡ, phục vụ và mỉm cười với người xung quanh. Con cầu nguyện cho các giáo lý viên, để họ công bố lời Chúa bằng chính cuộc sống của họ, bằng tình yêu của Đấng Phục Sinh. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Become aware of how you feel now. Be grateful for the little details that filled you with joy and hope today. Look back in the general direction of what you experienced. Have you chosen life? You have loved? Have you been fixated on discouragement and annoyance? Talk to God and commit yourself tomorrow to choosing life, helping, serving and smiling. Pray that the catechists announce with their lives the love of the Risen One. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao