Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

⏰NGÀY 24/01/2022⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với niềm vui vinh hiển của Đức Maria trên nước Thiên Đàng. Mẹ là Nữ Vương của sự phục vụ. Mẹ không chỉ phục vụ Chúa Giêsu, mà còn cả các môn đệ của Ngài. Các ông đã được chăm sóc như thể là chính con cái của Mẹ vậy. Hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn con trở nên một thành viên trong Nước Trời. Hãy nhớ rằng: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền.” (Mc 3,22-30) Chỉ có tình yêu và phục vụ quên mình mới giúp con được bước vào Thiên Đàng. Con có thể làm gì để cổ võ hoà bình và tránh chia rẽ? Con thầm thì cùng Mẹ Maria, và xin Mẹ chuyển cầu cho những ai đang bị bắt bớ vì đức tin của họ. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive the joy of the triumph of Mary who reigns forever. She is Queen of service to Jesus and to all his disciples, whom she welcomes as children. The Lord wants you to be part of his Kingdom. But remember: “An internally divided kingdom cannot be sustained.” (Mk 3:22-30). Only love, the gift of self, service, will allow you to enter. Look at those around you. What gestures will you do to promote peace and avoid discord? Discuss this with Our Lady, and ask her help also for those who are victims of religious persecution. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Lúc giữa ngày, con dành vài phút để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi khỏi những lo toan của ngày sống. Hít vào thở ra cách chậm rãi và thư giãn, con đón nhận lời ĐTC Phanxicô kêu gọi con “Hãy trở nên chứng tá của niềm hy vọng và lòng bác ái ở bất cứ nơi đâu. Và nếu một lúc nào đó trên đường đời, khi cõi lòng chẳng còn bình an, con hãy tìm nương tựa dưới tà áo của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa; Chỉ có ở đó con mới thấy bình an.” Mẹ Maria là chốn tựa nương, Mẹ sẽ bổ sức và giúp con bước tiếp. Hãy thử mà xem, con sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng. Con tiếp tục ngày sống trong vòng tay yêu thương của Chúa, và cầu nguyện cho những ai đang bị phân biệt đối xử vì tín ngưỡng của họ.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a few minutes and rest your body and mind from worries. Breathe, relax and receive the invitation of Pope Francis “to be testimonies of hope and charity wherever it may be. And if, at some point in life, spiritual turbulence breaks out in the heart, go seek refuge under the mantle of the Holy Mother of God; only there will you find peace.” Mary is that haven that will allow you to rebuild your strength and continue. Take the test, you will not be disappointed. Continue your path of his hand and pray to him for those who are discriminated against because of their religion.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lúc cuối ngày, con để lòng tĩnh lặng và biết ơn về những gì con đã trải qua kể từ lúc sáng sớm. Những cuộc gặp gỡ của con ra sao? Liệu có sự bất hoà nào chăng? Xin cho con luôn biết ghi nhớ rằng: Đối thoại trong tôn trọng là giải pháp tốt nhất để đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau. Con viết ra một quyết tâm, và cầu nguyện cho ý chỉ của tháng này. Nép thân dưới tà áo Mẹ Maria, con xin gửi mọi khó khăn cho Mẹ. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Still the heart. Be grateful for what you have experienced since the morning. How did you live your encounters? Did you have a disagreement? Respectful dialogue is the best solution to reach mutual understanding. Keep it in mind tomorrow and write your resolution. Pray for the challenge of the month and leave all problems on Mary’s apron. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao