Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 🍀🍀

NGÀY 24/02/2021

 

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Lạy Cha, con biết ơn bởi ngày mới Cha ban và mời gọi con cộng tác vào sứ vụ lòng thương xót của Cha. Con sẵn sàng với lời mời gọi này, bằng cách đón nhận những dấu chỉ hôm nay. Các dấu chỉ này xuất hiện dưới dạng các cơ hội mới, chẳng hạn như một người anh em, một nhiệm vụ phải làm, cho đi một nụ cười hay dành thời gian để chia sẻ với người khác. “Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11, 29-32) Con có nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa trong ngày sống không? Con chú ý hơn, và không lo lắng, để khám phá ra cách Chúa nói với con. Lạy Cha chúng con…

🍃WITH JESUS IN THE MORNING🍃

Be grateful for the day, the Lord invites you to collaborate in his mission of compassion. Make yourself available to this call by welcoming the small signs that the day offers you. Signs could come in the form of all new opportunities such as a brother, a task to do, a smile to give, or a time to share. “For just as Jonah was a sign to the people of Nineveh, so will the Son of man be to this generation” (Luke 11: 29-32). Do you recognize the signs of the Lord’s presence in your day? Pay attention and do not be nervous to discover how the Lord speaks to you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌼CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌼

Con bớt chút thời gian buổi chiều này và nhìn vào trái tim mình. Cảm xúc nào tồn tại trong con? Ý tưởng nào liên tục nảy ra trong đầu con suốt từ sáng giờ. Trái tim con tìm kiếm Chúa trong mọi sự, ngay cả khi con không luôn nhận biết về điều đó. ĐTC Phanxicô nói rằng “Sự thật là khởi đầu của việc tìm kiếm những nền tảng vững chắc nhất cho các lựa chọn của chúng ta, cũng như cho pháp luật của chúng ta.” Con có định hướng trái tim mình hợp với các tiêu chuẩn Phúc Âm khi đưa ra lựa chọn trong cuộc sống không? Hay con tách “đời sống thường nhật ” khỏi “đời sống thiêng liêng” của con? Con làm mới lại lời nguyện dâng ngày của con theo ý cầu nguyện tháng này.

🌼WITH JESUS DURING A DAY🌼

Take some time off for this afternoon and look at your heart. What feelings inhabit you? What ideas have been the most recurrent in your morning? Your heart seeks the Lord in everything, even if you aren’t always aware of it. Francis tells us that “The truth is the beginning of the search for the most solid foundations that are behind our choices and also our laws.” Do you orient your heart with evangelical criteria when making choices in your life? Or do you separate “your ordinary life” from “your spiritual life”? Renew your offering for this month’s intention.

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌞

Con đã sẵn sàng để kết thúc một ngày. Con xem lại những gì đã trải qua. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con muốn biết ơn điều gì? Con nhớ đến những người mà Chúa đã ban tặng cho con, đặc biệt là những người phụ nữ thân thiết nhất trong cuộc đời của con. Con đã đối đãi với họ như thế nào? Con đã có thể lắng nghe và đặt mình vào vị trí của họ chưa? Hay con đã tự nhốt mình trong tâm trí và quan điểm riêng của chính mình? Con cầu xin sự tha thứ khi con không biết cách đón nhận những người Chúa gởi đến cho con. Con từ bỏ những gì không tốt hôm nay, và cải thiện để ngày mai lớn lên trong tình yêu thương chào đón mọi người. Kính mừng Maria…

🌞WITH JESUS IN THE NIGHT🌞

Get ready to close the day. Review your experience today. How has your day been? What do you want to be thankful for? Look at the people that God has given you, especially the women who are closest in your life. How have you dealt with them? Have you been able to listen and put yourself in their place or did you lock yourself in your own mind and your own perspectives? Ask for forgiveness if you did not know how to welcome those whom the Lord put in your path. Give up your day and make a resolution to grow tomorrow in kindness and welcoming love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.