Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở lòng mình trong ngày mới này, sẵn sàng cho những hoạt động của Thiên Chúa trong con hôm nay. “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30). “Nhiều lúc, chúng ta dễ dàng xét đoán và phân loại tha nhân, hay xếp người tốt vào một hạng còn người xấu thành một hạng khác” (ĐGH Phanxicô). Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy để cho nhau cùng lớn lên, cho phép những nhập nhằng tồn tại, nhưng vào thời của Thiên Chúa thì sự thật sẽ có tiếng nói cuối cùng. Người cho chúng ta thời gian, nên cho nhau thời gian để hiểu nhau hơn qua đối thoại. Con có dành thời gian để làm những điều đó không, hay con dập tắt chúng? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I open my heart to the new day, making myself available to the Lord’s action in me. “Let them grow together until harvest” (Mt. 13:30). “At times, we are very quick to judge and classify others, putting good people in one category and bad people in another” (Pope Francis). The Lord invites us to let ourselves grow, allow ambiguity to be, so that the truth will have the final word, but on the Lord’s time. He gives us time, like we should give others time to understand us in dialogue. Do I make time for things, or do I push them off, discarding them without any thought? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Dừng lại giữa ngày để gặp gỡ Thiên Chúa và cùng Người nhìn lại những gì con đã trải qua. Qua việc học cách gặp gỡ chính mình cùng với Người, con sẽ cho lòng mình có cơ hội gặp gỡ anh chị em con. “Cuộc sống là nghệ thuật gặp gỡ, ngay cả nhiều lần thất bại để nhìn tha nhân như họ là” (ĐGH Phanxicô). Những cuộc gặp gỡ của con hôm nay như thế nào? Con có biết làm thế nào để dành thời gian của mình để lắng nghe, hướng tới nhu cầu của tha nhân với lòng quảng đại và nhiệt thành? “Lạy Chúa, xin dạy con biết học cách nuôi dưỡng những cuộc gặp gỡ trong sự hòa hợp và nồng nhiệt”.

WITH JESUS DURING A DAY

This pause in the afternoon is a moment to encounter the Lord and look back with Him at what I have experienced. To learn to encounter myself with Him gives my heart the ability to encounter my sisters and brothers. “Life is the art of encountering, even though there is so much failure to see people for who they are” (Pope Francis). How have my personal encounters been? Do I know how to give myself time to listen, attending to others’ needs with generosity and devotion? “Lord, may I learn to foster encounters that express harmony and welcome.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con để cho lòng mình lắng đọng. Tạ ơn Chúa vì những điều con đã trải qua từ sáng đến giờ đây. Có những tình huống nào gây rắc rối cho con không? Con ý thức về những cuộc trò chuyện trong suốt ngày hôm nay. Con có thấy niềm hy vọng, hoặc con có thấy mình nản lòng hoặc con có lan tỏa sự nản lòng cho những người quanh con? Cũng vậy, con có trách nhiệm xây dựng một thế giới hy vọng và rộng mở. Con nghĩ xem ngày mai sẽ dùng cách gì để xây dựng niềm hy vọng? Con quyết tâm đưa ra một giải pháp cụ thể. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet your heart. Be thankful for what you have experienced since the beginning of the day. What situations have been troubling for you? Make yourself aware of the conversations you had. Do you seem hopeful, or do you feel discouraged and spread discouragement in those around you? You, too, are responsible for the construction of a hopeful, open world. In what way can you contribute to building hope tomorrow? Identify a specific resolution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.