Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới lại đến, chúng con có thể khám phá ra món quà đẹp đẽ mà Chúa muốn ban cho chúng con chính là khoảnh khắc này. Trong thời điểm này, con đặt vào tay Ngài những nghi ngờ hay lo lắng đã ngăn cản con tận hưởng món quà này. Mong cho câu trả lời của Phi-líp dành cho Nathanaen cũng vang lên trong lòng con: “Hãy đến và xem” (Ga 1,46). Con sẽ mời gặp Chúa ở đâu để trò chuyện với con trong ngày hôm nay? Hiệp nhất với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, chúng con xin cho Giáo hội biết can đảm dâng hiến hết mình cho sứ vụ yêu thương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day is here, and we can dicover the beautiful present that the Lord wants to give to us: this moment. In this moment, place in his hands any doubts or worries that do not allow you to enjoy this gift. Allow Philip’s response to Nathaniel to resonate in your heart: “Come and see” (John 1:46). Where will you invite the Lord to get to know you better today? In union with the Pope’s intention for this month, we ask as a Church to bravely devote ourselves to the quest for love. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong thời điểm này hôm nay, con nghỉ ngơi và suy ngẫm: Trái tim con đang ở trạng thái nào? Con đã chấp nhận lời mời của Chúa để ra khỏi bản thân mình và tìm Ngài trong mọi sự chưa? Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bước ra khỏi chính mình và lên đường tìm kiếm sự thật.” Lặp lại lời cầu nguyện này, chúng con quay trở lại ngày sống của mình, chú ý hơn đến sự hiện diện của Chúa trong mỗi khoảnh khắc mà chúng con đang sống.

WITH JESUS DURING A DAY

In this moment today, take a break and reflect: In what state is my heart? Have I accepted the Lord’s invitation to go outside of myself to find him in all things? Concerning this, Pope Francis prays, “Lord, teach us to step outside of ourselves and set out for the search for truth.” Repeating this prayer, we go back to our day, asking to be more attentive to the presence of God in the daily life that we live.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con giữ cho đầu óc tỉnh táo. Con cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và tạ ơn về tất cả hồng ân trong ngày hôm nay. Con nhìn lại những khoảnh khắc nổi bật khác nhau. Con còn nhớ gì về những người con đã tiếp xúc hôm nay? Điều tốt nào có trong mỗi một người? Có điều tích cực nào trong mỗi tình huống, kể cả những lúc khó khăn thử thách? Liệu con có thấy mặt tốt của mọi người đều có chút tì vết, có chút khiếm khuyết tiêu cực làm con không ưa? Nếu con tìm thấy điều đó thường xuyên, con xin sự tha thứ và giúp sức từ Chúa để ngày mai con có thể nhận thấy điều tốt của những người xung quanh mình và bỏ qua những điều không thích sang một bên. Kính mừng Maria … 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, clear your head in a calm spot. Ask for the Holy Spirit’s inspiration and give thanks for all the gifts of today. Review different moments that stand out. What did you remember about your circle of people? The good in each one of them? The positive in each situatuon, including those who were difficult? Did each person’s good side have some defect, something negative that you didn’t like? If you found that frequently, ask forgivness and help from the Lord that you may be able to notice the good of those around you tomorrow, leaving the rest you don’t like to the side. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao