Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2021

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 24/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày mới khi con có thêm cơ hội để hiểu và lớn lên trong tình thân với Cha. Chúa Giê-su hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2021 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.