Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 25/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Khi ngày mới bắt đầu, con mở lòng đón nhận những điều mới lạ từ Thiên Chúa và tạ ơn về những gì mình sẽ trải qua trong hôm nay. Chúa Giêsu muốn con kết hiệp với Ngài để làm nên cộng đoàn: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 1-12). Điều gì đang vang vọng bên trong con? Con có loại trừ ai đó khỏi cuộc sống của mình không? Câu trả lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng: ngay từ ban đầu không phải như vậy, Thiên Chúa là Chúa của sự gặp gỡ. Sự chai cứng của trái tim con đã phân chia, ngăn cách và tạo nên sự đối kháng. Con lên kế hoạch cho ngày hôm nay dưới Ánh sáng này, và con biết ơn những người phụ nữ sống đời thánh hiến đã tạo nên mối liên kết của tình huynh đệ giữa nhân loại đang bị xâu xé. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open yourself to the novelty of God and give thanks for what you will experience today. Jesus wants you united to Him to make community: “What God has united, man must not separate”. Mk 10: 1-12. What echoes you inside? Is there someone you have excluded from your condition? Jesus’ answer is clear: in the beginning it was not like that, God is the Lord of the encounter. The hardness of our heart divides, separates, creates antagonisms. Plan this day in this Light, thanking for the consecrated women who create fraternal ties in torn humanity. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con được mời để dừng lại, nghỉ ngơi và suy ngẫm về lời mời gọi hiệp hành của Thượng Hội Đồng. “Tất cả những người mà chúng ta đã không biết cách lắng nghe, khiến họ bỏ đi, và rồi chúng ta không biết làm gì để trở thành người biết lắng nghe tốt hơn. Họ cũng được mời gọi chia sẻ với chúng ta tiếng nói của họ, những suy tư của họ, mối quan tâm và nỗi đau. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa dạy cho chúng ta trở thành người Kitô hữu tốt hơn, dạy chúng ta phục hồi lại bản chất của cộng đồng Kitô hữu, đó là sự hiệp thông, chứ không phải loại trừ!” (Cristina Inogés). Cảm xúc nào được đánh động trong con? Con có thể làm được gì từ vị trí của mình? Lạy Cha, con nguyện xin cho ước muốn của người nữ thánh hiến này được thực hiện trọn vẹn trong Giáo hội.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I invite you to stop to rest and reflect on this Synod that invites us to walk together. “They are also invited to share with us their voice, their reflection, their concerns, and their pain, all those to whom we did not know how to listen, so they left, and we do not know how to make ourselves better listeners. Teach us to be better Christians! Teach us to recover the essence of the Christian community which is communion, not exclusion!” (Cristina Inogés). What feelings does this awaken in you? What can you do from your place? Pray that the desire expressed by this consecrated woman will be fulfilled in the church.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con kết thúc một ngày với lòng biết ơn về mọi ân sủng con đã nhận được. Con nhìn lại những người mà con đã gặp gỡ trong ngày hôm nay. Họ đã để lại điều gì trong con? Những cuộc trò chuyện của con đã diễn ra như thế nào? Con có trân trọng những người con gặp gỡ, hay con đã để sự phán xét và chỉ trích ngự trị? Con đã lưu tâm đến mục đích và dự định trong tháng này hay chưa? Con ở lại trò chuyện với Chúa đôi chút và cầu xin trái tim con được nên như của Ngài, để hôm sau, con sẽ lọc bỏ đi mọi ánh nhìn tiêu cực. Con viết xuống các giải pháp cho ngày mai. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close your day. Be grateful for any special graces you have received. Review today’s encounters. What did they leave you? How were your conversations? Did you value those whom you encountered or did judgment and criticism predominate? Did you take into account your purpose and intention for the month? Stay talking with the Lord for a while and ask for his heart so that tomorrow, you might filter out any negative gaze. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao