Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 25/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay là lễ Truyền Tin. Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng người sẽ được làm mẹ: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1,31) Mẹ sẽ hạ sinh Con Thiên Chúa. Từ rạng sáng, con đã mừng vui với món quà này của sự sống, và con xin phó thác nơi Cha những ai sắp được làm mẹ, xin Cha gìn giữ họ. Cuộc sống là một món quà từ Cha, nhưng thật không may, nó thường bị coi thường bởi con người. Con xin cầu nguyện cho những ai đã nhận lãnh bí tích Rửa Tội có thể dấn thân vào công việc cổ võ và bảo vệ sự sống. Cùng với Mẹ Maria, xin cho con được thưa hai tiếng “xin vâng” với sự sống này qua mọi việc con làm. Kính mừng Maria…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today is the Annunciation. The Angel announces to the Virgin Mary that she will be a mother: “Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus” (Lk 1:31). She will give life to the Son of God. Since this morning, I delight in this gift of life, and I entrust to God all expecting mothers. Life is a gift of God which, unfortunately, is often disregarded. I pray for that each baptized person may commit themselves to the promotion and safeguarding of life. With Mary, I will commit myself to say yes to life and through all my actions. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Vào khoảnh khắc này trong ngày, con dừng lại để nói lời cảm ơn. Con cảm tạ Chúa vì nguồn mạch sự sống Ngài ban cho nhân loại. Xin tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của chúng con đối với sự sống mà Chúa đã hào phóng ban tặng. Bàn về nghiên cứu khoa học đặt ra câu hỏi về giá trị của cuộc sống, và chúng con là con người nên đề cao sự tôn nghiêm của cuộc sống này. Lạy Chúa, cùng với toàn thể Giáo hội, con muốn trở thành người biết quý trọng cuộc sống này. Cũng như mẹ Maria, xin hãy giúp con và toàn thể Ki-tô hữu trở nên người canh gác cho công cuộc gìn giữ sự sống này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

At this time of day, I pause to say thank you. Thank you for the source of life that you are for humanity, Lord. Grant forgiveness for the widespread disrespect of this life that You give us freely. Scientific research calls into question the value of life, and we as humans flout the sanctity of this life. Lord, with the whole Church, I want to be one who values life. Like Mary, help me and help all Christians to be watchmen for the preservation of life.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Chúa, Ngài đã gìn giữ và hướng dẫn con từng bước đi đến cuối ngày. Cùng với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐGH, con cầu nguyện cho sự cổ võ và bảo vệ sự sống khi đối diện với những thách đố mới của đạo đức sinh học. Mẹ Maria đã chấp nhận và chia sẻ cuộc sống này với chúng con. Liệu con có hãnh diện là người đề cao sự sống? Liệu con có giang tay giúp đỡ ai đó giữ vững hy vọng và chân thành cảm ơn cuộc sống? Lạy Cha, xin thứ tha cho sự hèn nhát và thiếu can đảm của con. Con cảm ơn Ngài vì sự sống được cứu lấy trong con và trong nhân loại này. Xin ban cho con ân sủng để biết cống hiến nhiều hơn vì sự nhận thức của anh chị em con. Lạy Cha chúng con

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Lord, you kept me alive until sunset and you guided my steps. In union with the Pope’s Worldwide Prayer Network, I prayed for the promotion and defense of life in the face of new bioethical challenges. Mary accepted this life and shared it with us. Have I been a promoter of life? Have I helped someone to keep hope and give thanks for life? I apologize, Lord, for my cowardice and for my lack of courage. For the life saved in me and in humanity, thank you. Give me the grace to work more for the awareness of my brothers and sisters. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao