Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con ôm lấy ngày mới, sẵn sàng cho đi và làm triển nở tất cả những món quà mà Chúa đã ban cho con.”Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?” (Ga 6,9). “Thiên Chúa đáp lại những nhu cầu của con người, nhưng Ngài mong muốn rằng theo cách riêng của mỗi người mà chúng ta hãy hành động cách nhân từ giống như Ngài đã làm.” (ĐTC Phanxicô). Thiên Chúa sẽ không làm gì mà không có chúng con; Ngài thực hiện mọi sự với đôi tay mời chúng con cộng tác. Ngài chờ đợi chúng con làm triển nở tất cả các món quà của mình trong sự chia sẻ và tận tâm để phép mầu được thực hiện. Làm thế nào để con có thể cống hiến hết mình? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I welcome the new day, ready to give and put into action all the gifts that the Lord has given me. “There is a boy who has five barley loaves and two fish, but what good are these for so many?” (Jn 6:9). “The Lord answers to the needs of humankind, but He desires that each one of us, in our own way, acts compassionately like Him” (Pope Francis). The Lord will not do anything without us; everything is done with us. He waits for us to put into action all our gifts so that, in this sharing and devotion, miracles are performed. How do I devote myself? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con sống chậm lại để nhìn nhận bản thân mình. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng “Mọi người đều có thể học được điều gì đó, không ai là vô dụng, và cũng không ai có thể dễ dàng bị thay thế cả. Chúng ta phải nhìn nhận điều này nơi tất cả mọi người xung quanh mình”. Đối thoại và tình bằng hữu xã hội bắt đầu phát triển trong cuộc sống nơi những nhóm người mà con thường bỏ lại phía sau vì những khác biệt trong quan điểm hoặc cảm xúc. Con sẽ làm gì hàng ngày để hành xử tốt hơn với những người khác biệt với con? Con có cởi mở để chuyện trò và lắng nghe không? “Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người biết xây dựng nên các cuộc đối thoại.”

WITH JESUS DURING A DAY

I slow down the pace of my day to reset myself. The Pope tells us that “everyone can learn something, nobody is useless, and nobody is dispensable. This requires us to include those on the margins” (Pope Francis). Dialogue and social friendship start to grow in our own lives with groups who we habitually leave behind because of differences in ideas or feelings. What will I do daily to treat better the people who have differences with me? Do I open myself to dialogue and listening? “Lord, help me to be an architect of dialogue.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại tuần qua và ngẫm nghĩ về cách Chúa đã kiếm tìm con. Con cảm tạ Chúa vì những gì con đã nhận được: óc hài hước, sức khỏe, sắc đẹp và khả năng làm việc của con. Con suy ngẫm về việc con đã tận dụng những điều con được ban cho như thế nào. Con đã duy trì đối thoại và thể hiện thiện chí của mình trong các mối tương quan chưa? Con nhớ lại một tình huống theo một cách nào đó đòi hỏi sự tha thứ. Con có mở lòng để tôn trọng tha nhân và cư xử với họ cách quan tâm không? Con đưa ra cam kết cho tuần mới. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recall the week and consider how God has sought you out. Thank Him for what you have received: a good sense of humor, health, beauty, your ability to work. Reflect on how you have used these things. Have you cultivated dialogue and peace in your relationships? Recall a situation that required forgivness in some way. Are you open to respecting and valuing the other, treating them with care? Come up with a commitment for the new week. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.