Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 25/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con ơn tỉnh thức. “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.” (Mt 24,43). Có nhiều lúc con đã để bản thân mình bị cuốn theo những gì đang diễn ra mà không ý thức được mình đang sống như thế nào. Hôm nay, khi bước đi cùng Chúa Thánh Thần, con sẽ chú ý hơn để hành động của mình được bắt đầu trong tình yêu, luôn ở trong tình yêu, và là hoa trái của tình yêu. Con dâng ngày sống mà cầu nguyện cho ĐGH Phanxicô cùng ý chỉ của Ngài. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I thank the Lord for the gift of vigilance. “Be sure of this: if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into.” (Mt 24:43). There are many days when I let myself be carried away by what happens, unaware of the way I live. Today, in tune with the Holy Spirit, I will watch so that my actions begin in love, remain loving, and are the fruit of love. I offer my day for Pope Francis and his intentions. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Trong mỗi thời đại người ta tìm thấy một số điểm nào đó của đức tin có thể dễ dàng hoặc khó được chấp nhận hơn: đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tỉnh thức, bởi vì kho tàng đức tin được truyền lại trong sự trọn vẹn của nó (x. 1 Tm 6,20), và bởi vì tất cả mọi khía cạnh của lời tuyên xưng đức tin đều thích hợp và được nhấn mạnh.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, §48)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Each period of history can find this or that point of faith easier or harder to accept: hence the need for vigilance in ensuring that the deposit of faith is passed on in its entirety (cf. 1 Tim 6:20) and that all aspects of the profession of faith are duly emphasized.” (Pope Francis, Lumen Fidei §48)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tranh thủ những giờ phút khi ngày đang dần kết thúc một cách chậm rãi và yên bình. Bước vào sự thanh bình của buổi chiều tà, và biết ơn vì ngày sống hôm nay. Liệu con đã luôn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi con ở cùng Ngài hay đã bỏ Chúa lại ngoài cửa chờ đợi con? Con có nhận ra ấy chính là Chúa hay không? Con chậm rãi nhìn lại ngày sống. Nếu những công việc và lo âu đã chế ngự con ngày hôm nay, lạy Cha, xin cho trái tim con luôn chú tâm đến thánh ý của Ngài vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take advantage of these moments when the day comes to a slow and peaceful ending. Enter the serenity of the afternoon and give thanks for the day. Was it possible for you today to hear the voice of the Lord inviting you to be with Him, or have you left Him at the door, waiting for you? Did you recognize him? Slowly remember your day. If buisiness and anxiety reigned this day, ask for the grace of a heart attentive to the requests of the Lord for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao