Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 25/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn Chúa Thánh Thần vì mọi món quà Ngài ban cho con, đặc biệt là khả năng nhận biết những gì Ngài mời gọi con. “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết mùa hè đã đến gần.” (Lc 21,29-33). Con lưu ý đến các dấu chỉ, hay những chồi lộc tình yêu mới bên trong con và xung quanh con . Con hân hoan vì sự khải hoàn của Nước Trời được tỏ lộ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con biết quan sát, lắng nghe và bước đi theo những gì Ngài chỉ dạy nơi con. Con dâng ngày sống để cầu nguyện cho ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day with an attitude of openness to the Spirit. Thank Him for every gift He gives you, especially the ability to observe what He invites you to. “Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near” (Lk 21: 29-33). Pay attention to the signs, to each new outbreak of love that arises in you and around you. Rejoice for the triumph of the Kingdom is growing. Observe, listen, and walk according to what the Spirit asks of you. Offer your day for the intention of the month. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi đôi chút, kết nối với Chúa để nạp năng lượng cho ngày sống. Con đã trải qua buổi sáng như thế nào? ĐTC Phanxicô nói: “Nước Trời không xa vời mà thực sự rất gần với chúng ta, ngay trong những giây phút của mỗi ngày sống. Chúng ta hãy âm thầm cầu xin Chúa ban ơn để ta có thể góp phần loan truyền Nước Chúa bằng cầu nguyện, thờ phượng và phục vụ bác ái.” Trong tháng này, con xin dâng lên những khó khăn của mình để cầu nguyện cho những trẻ em đang đau khổ. Con có thể giúp được gì cho những trẻ em đang chịu thiệt thòi mà con biết đến? Chúa tin tưởng con sẽ làm lớn mạnh Vương quốc Tình yêu của Ngài. Cùng Chúa, con tiếp tục ngày sống trong niềm hân hoan.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause to rest, connecting with the Lord to regain strength. How are you going through your day? Pope Francis tells us: “The Kingdom of God is not far from us. It is close! In the proximity of every day. Let us ask the Lord for the grace to care for the Kingdom of God with prayer, adoration and the service of charity, silently.” This month, we offer our struggles for the children who are suffering. What service would you like to offer to someone you know for these children? The Lord is counting on you to strengthen His Kingdom of love. Continue on with the Lord joyfully.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Kết thúc ngày sống, con trở lại với sự bình an trong nội tâm. Con hành xử như thế nào trong các cuộc gặp gỡ và biến cố của ngày sống? Cuộc sống hàng ngày là nơi gặp gỡ giữa con với Chúa và các anh em. Qua đó, con có thể dâng chính mình và những việc con làm cho Nước Trời trên bàn thờ. Con có cố gắng tôn trọng, khoan dung và nhẹ nhàng với những người con gặp hôm nay không? Là môn đệ của Chúa, con đã dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này chưa? Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho con vì đáng nhẽ con có thể làm tốt hơn nữa và đưa ra quyết tâm cho ngày mai. Trước khi chìm vào giấc ngủ đêm nay, con xin dâng lời cầu nguyện cho những trẻ em đang cần sự giúp đỡ nhất. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Regain your inner peace and end your day. How was it? How did you live through the encounters and events that took place? Your daily life is a meeting place with God, your brothers, and your sisters. The altar is a place to offer yourself and work for the Kingdom. Did you try to be respectful, merciful, and meek with those you met today? You are an apostle of the Lord in your daily life. Did you take into account the prayer intention of the month? Ask forgiveness for what you could have done better and make a resolution for tomorrow. Before falling asleep tonight, pray for the children who are in the most need of help. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao