Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-12-2021

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 25/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9,5). Trong buổi sáng của ngày Giáng Sinh hôm nay, con cầu nguyện với bài giảng của ĐGH Phanxicô: “Chúa Cha đã không ban cho chúng ta điều gì, nhưng lại ban chính Con Một của Ngài, Đấng là tất cả niềm vui của Ngài… Thiên Chúa biết rằng, cách duy nhất để cứu rỗi và chữa lành chúng ta từ bên trong, là yêu thương chúng ta – không còn cách nào khác.” Điều gì đã đánh động con sâu sắc nhất? Con tạ ơn Chúa vì món quà này và nguyện chia sẻ món quà ấy cho anh chị em, đặc biệt là cho những người không cảm nhận rằng họ được yêu thương. Xin cho con và các giáo lý viên biết làm chứng cho những ơn lành mà mình lãnh nhận được. Lạy Cha chúng con …

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

A child has been born to us, a child has been given to us (Is 9:5). Pray this Christmas morning with the homily of Pope Francis: “The Father has not given us something, but his own only-begotten Son, who is all his joy… God knows that the only way to save us, to heal us internally, is to love us: no there is another way.” What resonates with you the most? Be grateful for this gift and communicate it to others, especially to those who do not recognize themselves as loved. Ask for you and for catechists to be a living witness of the goodness received. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con bước vào sự thinh lặng của ngày lễ trọng đại này. Con đang trải qua nó như thế nào? “Ở Bêlem, cũng có nghĩa là ‘Nhà của bánh’, Thiên Chúa ở trong máng cỏ, điều ấy nhắc chúng ta nhớ rằng, để sống, chúng ta cần Ngài như cần bánh để nuôi sống…. Biết bao lần, chúng ta chỉ dừng lại với những thú vui, những thành công và tính thế gian; những điều ấy nuôi chúng ta, nhưng cũng để lại khoảng trống trong tâm hồn!…Máng cỏ Belem nghèo nàn về mọi thứ, nhưng giàu có về tình yêu thương, điều ấy dạy chúng ta rằng, điều cần thiết của cuộc đời là để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và yêu thương anh chị em mình.” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xin dạy con biết đưa tay giúp đỡ và đến gần hơn với những người đang cô đơn nhất trong hôm nay. Con xin hiệp thông để cầu nguyện cho các giáo lý viên.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Enter the silence of this feast. How are you going through it? In Bethlehem, which means “House of Bread”, God is in a manger, reminding us that we need Him to live, like bread to eat … How many times instead, hungry for entertainment, success and worldliness, do we feed our lives with foods that do not satisfy, instead leaving a void inside… That manger, poor in everything else and rich in love, teaches us that the food of life is to let ourselves be loved by God and to love others” (Pope Francis). Bring your helping hand closer to the one who is most alone on this day. Pray for catechists.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

          Khi đêm về, con chọn một nơi tĩnh lặng và hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra vào ngày Chúa Giáng sinh. Con hết lòng cảm tạ Chúa vì những gì Ngài thương ban tặng. Những ai đã cần đến bàn tay của con, lời nói của con, cái ôm, nụ cười, hay sự hiện diện của con? Liệu con có phải là khuôn mặt của Chúa cho những người con đã gặp gỡ không? Liệu rằng hững người tiếp xúc với con có cảm nhận được sự gần gũi của Chúa trong đời sống họ không? Con được mời gọi cộng tác với sứ mệnh thương xót của Chúa Giê-su đối với tất cả mọi người trong cuộc sống hàng ngày của con. Con phải thực hiện những hành động cụ thể nào vào ngày mai để cộng tác với Ngài trong sứ mệnh này? Con viết xuống những quyết tâm của mình và cùng hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close your day in a quiet spot, review what happened this Christmas and thank the Lord for what he gave you. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, your presence? Were you the face of God for the ones you found? Did those who contacted you feel through you the closeness of the Lord in their lives? You are invited to collaborate with Jesus’ mission of compassion for all in your day to day life. What specific actions can you perform tomorrow along this line? Write down your decision. Pray for the monthly intention. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao