Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 26/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, lại một lần nữa, Ngài cho phép con được thức giấc trong buổi sáng hôm nay, giữ lấy hơi thở của sự sống trong con. Con xin cảm ơn Ngài, Thiên Chúa của con! Ngày hôm nay con sẽ làm gì để dự phần vào công trình của Ngài? Con để lời của ĐTC Phanxicô vang vọng trong tim mình: “Hãy để chúng ta cảm thấy có bổn phận và nghĩa vụ qua việc cầu nguyện và tự cam kết một cách thành tâm, việc bảo vệ tạo vật, không chần chừ muộn màng” (ngày 1 tháng 9 năm 2019). Lạy Chúa là Cha, hôm nay con muốn trở thành một đấu thủ chủ chốt trong cuộc chiến cứu lấy sự sống thông qua việc cầu nguyện và hiến thân cho xã hội. Xin Ngài ban cho con sức mạnh và lòng can đảm. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

You allowed me once again to wake up this morning, keeping the breath of life in me. Thank you, Lord! What will I do today to participate in your work of creation? I already allow these words of Pope Francis to resonate in my heart: “Let us feel involved and responsible by having at heart, through prayer and commitment, the safeguarding of creation, without waiting for it to be too late” (September 1, 2019). Lord, today I would like to be a key player in saving life through prayer and social commitment. Give me this strength and this courage. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Nào chúng ta hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA.” lời tiên tri Hô-sê (Hs 6,1-6). Lạy Chúa, nếu như con đã đi sai hướng từ hừng đông, xin Ngài cho con tìm lại được con đường đúng đắn nơi con được sống cuộc đời mà hiếm khi được nhận lãnh. Có một cuộc chiến trong việc theo đuổi nhận thức rằng: cuộc sống là một món quà cần được canh giữ cẩn trọng. Trong phần còn lại của ngày sống này, Lạy Chúa, xin ở bên con và chỉ dẫn con trong từng bước đi để dấn thân vào con đường bảo vệ sự sống. Để đó là nỗ lực của con trong Mùa Chay này. Lạy Cha chúng con

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Come, let us return to the Lord” proclaims the prophet Hosea (Hos 6:1-6). Lord, if I have veered in a wrong direction since this morning, I want to find the right path so that you give me back the life that I am not always able to receive. There is a fight in pursuit of the awareness that life is a gift to be safeguarded. For the rest of the day, Lord, be with me and guide my steps for a concrete commitment in defense of life. This will be my Lenten effort. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Chúa, như người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ là con quá đỗi kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình to lớn hơn cả mọi người. Buổi tối này, con quỳ nơi chân Chúa vừa đấm ngực vừa thân thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” (Lc 18,13). Con biết rằng tình yêu Chúa là vô tận và Người hài lòng với yêu thương hơn là của lễ hy sinh. Con trông cậy vào lòng nhân hậu Chúa, xin nâng đỡ con, giúp con làm việc siêng năng hơn vì Vương Quốc Ngài. Trước khi bước vào giấc ngủ, con nghĩ lại về ngày sống của mình và về ý cầu nguyện của tháng này: đấu tranh bảo vệ sự sống khi đối diện với những thách đố mới của đạo đức sinh học. Vậy con đã làm được những gì để thúc đẩy ý cầu nguyện này? Xin cho ngày sống hôm sau sẽ tốt hơn trong ân sủng của Chúa. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Lord, like the tax collector in today’s Gospel, perhaps I was proud in considering myself superior to others. This evening I come to throw myself at your feet beating my chest: “My God, show yourself favorable to the sinner that I am! (Lk 18:13). I know that your love is infinite and that you prefer love to sacrifice. I count on your grace to help me to work more for your Kingdom. Before closing my eyes, I review my day and I think back to the intention of this month: the defense of life in the face of the new bioethical challenges. What have I done to advance this intention? Tomorrow’s day will be better with your grace. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao