Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, này con đây, việc con đang sống và đang hiện diện đây trước nhan Cha, chứng minh sức mạnh của lời Chúa Giê-su nói trong tim con: “Hãy tỉnh thức!” Hành động đơn giản của sự hiện diện của con nơi đây là vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Con làm cho chính mình ý thức về sự bình dị của khoảnh khắc hiện tại này, và nghe lại lời Chúa Giêsu mời gọi: “Cám ơn con đã tỉnh thức. Ta muốn con như thế này: tỉnh thức và hãy sống, bởi vì Ta đã đến để con có được sự sống dồi dào. Hãy nghe Ta: Đừng sợ!” Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Here I am once more. The fact of being present and alive in this moment speaks of the force that Jesus’ words have, words that I say in my heart: “Wake up!” The simple act of being here is obeying this command. I make myself aware of the great simplicity of this momentm and I return to listen to Jesus telling me: ” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, giờ đây, con dùng ít phút để nhìn lại thái độ sống của con hôm nay. Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy: “Biết bao điều tốt đẹp có thể được thực hiện bởi một mẫu gương tốt lành, và biết bao điều tệ hại có thể bị gây ra bởi kẻ đạo đức giả!”Con tiếp tục ngày sống, xin Chúa ban cho con gắn kết hơn với Chúa Giê-su, với những thông điệp mà Ngài gởi vào tim con, và giúp con chia sẻ mối tương quan thân tình này giữa con với Chúa cho những người xung quanh con. 

WITH JESUS DURING A DAY

At this time, take a moment to recall your attitudes of today. Pope Francis says, “How much good can be done with a good example, and how much bad can be done by hypocrisy!” Return to your day, asking to be more united to Jesus with his message placed in your heart so that you can reflect on this deep friendship with him and transmit it to those around you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào cuối ngày, con để tâm trí mình lắng đọng, hít thở sâu và nhìn lại những điều mang lại hạnh phúc cho con hôm nay. Con cảm ơn những người mang lại sức sống, niềm vui cho con. Con cũng nhớ lại những khuôn mặt con gặp gỡ trong ngày sống này. Trong số họ có ai đang gặp đau khổ? Con đã đến gần bên họ chưa? Thiên Chúa nhìn họ như thế nào, và con nhìn họ ra sao? Xin Chúa tha thứ cho con, bởi có lúc con né tránh gặp những người như thế, và xin có giải pháp để con biết cách sống sẵn sàng phục vụ anh chị em đang đau khổ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Clear your mind, breathe deeply, and look back at what made you happy today. Give thanks for those who are a source of life and joy. Figure out the people who pass by you during your day. Is there anyone who has a painful life? Have you been able to become close with them? How does God look at them, and do you look at them? Ask forgiveness if you have avoided encountering such people, and make a resolution to commit yourself to those in your life who are suffering. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao