Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 26/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với trái tim biết ơn vì có ai đó để ôm, bằng vòng tay và bằng lời cầu nguyện của mình. “Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’” (Mt 25,6) Đã không ít lần Chúa hiện ra nhưng lại thấy con đang mải ngủ mê. Hôm nay, con sẽ chú ý đến những người đang sống quanh mình và cả những ai đang cảm thấy không được yêu thương: nơi mỗi người, con sẽ nghe được những khao khát về Tin Mừng, và con sẽ thức dậy để đón Chúa vào lòng. Cùng với lời cầu bầu của Mẹ Maria, con xin dâng mọi việc hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Kính mừng Maria…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

With a grateful heart for having someone to hug, with my arms and with prayer, I start this day of mine. “At midnight, a cry was heard: ‘Behold, the bridegroom is coming! I went out to meet him’” (Mt 25:6). Not a few times the Lord catches me sleeping when He appears. Today I will be attentive to those with whom I live and who feel unloved: in each of them I will hear the cry of the Gospel and I will wake up to embrace the Lord. I offer the works of this day of mine, with Mary, for the intentions of Pope Francis. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Người tín hữu không hề ngạo mạn, trái lại, chân lý sẽ làm cho họ nên khiêm tốn, vì biết rằng, không phải mình là người sở hữu chân lý, nhưng chính chân lý tiếp nhận và chiếm hữu con người.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Ánh sáng Đức Tin, §34)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

The believer is not arrogant; on the contrary, the truth humbles him, knowing that, more than our own possession, it embraces and possesses us.” (Pope Francis, Lumen Fidei §34) Người tín hữu không hề ngạo mạn, trái lại, chân lý sẽ làm cho họ nên khiêm tốn, vì biết rằng, không phải mình là người sở hữu chân lý, nhưng chính chân lý tiếp nhận và chiếm hữu con người.” (ĐGH Phanxico, Thông điệp Ánh sáng Đức Tin 34)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con bước vào giây phút thinh lặng cuối ngày bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ con đã nhận lãnh. Con thả hồn vào những hồng ân ấy, điểm lại từng việc một. Hôm nay con đã nuôi dưỡng tâm hồn và tâm trí mình như thế nào? Liệu con đã đón nhận và trao ban sự sống? Những hoa trái con nhận được phản ánh bình an hay chỉ xoay quanh bản thân con? Con xin Chúa thứ tha nếu con đã lãng phí thời gian quý báu vào những việc không nuôi dưỡng những mối tương quan, vào những điều có hại cho con và những người xung quanh. Ngày mai, con lại bắt đầu với những ước muốn cao cả và khiêm tốn cho việc phục vụ và hòa bình. Kính mừng Maria.

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The believer is not arrogant; on the contrary, the truth humbles him, knowing that, more than our own possession, it embraces and possesses us.” (Pope Francis, Lumen Fidei §34) Người tín hữu không hề ngạo mạn, trái lại, chân lý sẽ làm cho họ nên khiêm tốn, vì biết rằng, không phải mình là người sở hữu chân lý, nhưng chính chân lý tiếp nhận và chiếm hữu con người.” (ĐGH Phanxico, Thông điệp Ánh sáng Đức Tin 34)

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao