Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09-2021

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 26/09/2021⏰

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con dâng ngày mới này lên Cha và đặt trọn bản thân con trong bàn tay của Chúa Giêsu. Con cám ơn Cha đã gọi con thi hành sứ mạng. “Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,38-40) Con đã nhìn vào những người đang tìm kiếm lợi ích chung, bằng những con đường khác với con, như thế nào? Hạt giống Nước Trời được gieo khắp nơi trong vũ trụ – con có nhận ra không? Con xin cống hiến mọi quyết định của mình chỉ nhằm xây dựng Nước Trời. Con cầu nguyện theo ý ĐGH và xin Cha thương đến những người đang dương tính với Covid, được sớm lành bệnh, và bình an. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day offering it up and placing it in the hands of Jesus. Give thanks for being called to his mission. “John said to him, l ‘Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us.’ Jesus replied, ‘Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us’” (Mk. 9:38-40). How do I look at those who are seeking out the common good on different routes than I am? The seeds of the Kingdom are sown across the universe– do I recognize them? Support every decision that builds up the Kingdom. Pray for the monthly intention..

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con nghỉ ngơi, kết hiệp với Chúa Giêsu. “Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa.” (Kn 11,26) Điều này giúp con biết chắc rằng, cùng một Cha trên trời, mỗi loài trong vũ trụ được nối kết với nhau bằng những nút thắt vô hình; làm nên một gia đình vũ trụ. (ĐGH Phanxicô). Con có ý thức về những điều mà con tác động khiến vũ trụ trở nên tốt lành hay tệ hại như thế nào hay không? Con có lưu tâm tới sự lệ thuộc vào Thiên Chúa của mình và để ý tới ích chung mỗi khi con đưa ra quyết định gì đó hay không? Con nguyện ngẫm kỹ những điều này trước nhan thánh Chúa, rồi tiếp tục làm việc.

WITH JESUS DURING THE DAY

Connect with Jesus, resting in him for this moment. “But you spare all things, because they are yours, O Ruler and Lover of souls” (Wis 11:26). This reminds us of the conviction that, being created by the same Father, every being of the universe is united through invisible knots; we make up a universal family. (Pope Francis). Are you aware of how your initiatives impact the good or ill of all? Do you take into account your dependence on God and the common good at times where you make decisions? Discuss these things with God before continuing on with your day.

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Con lắng đọng bản thân vào cuối ngày và làm phút hồi tâm về những gì con đã trải qua. Ngày hôm nay của con thế nào? Trái tim của con đã ở đâu? Con có mở lòng giúp đỡ và phục vụ anh chị em không? Con yêu thương như thế nào qua bổn phận và việc phục vụ? Không quan trọng việc con đã làm là gì, mà quan trọng là tình yêu con bỏ vào trong mỗi việc con làm. Xin Chúa cho con biết đặt ra mục tiêu đúng đắn cho tương lai và biết cổ võ những quyết định táo bạo của giới trẻ hướng tới một môi trường trong sạch hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself as this day comes to an end. Reflect on what you experienced. How was your day? Where was your heart at? Were you open to helping and serving your neighbors? How did you love through your tasks and service? Do not make it about what you did, but about the love that you put into it. Identify a resolution for tomorrow and help young people’s courageous decisions that work for a cleaner environment. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao