Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 26/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con xin đón nhận món quà ngày mới mà Cha ban tặng. Chúa Giê-su muốn tiến bước cùng con hôm nay, và con trân trọng điều này. “Một câu hỏi chợt đến với các ông: Trong các ông, ai là người lớn nhất?” (Lc 9,46). Việc tranh luận thế này đã từng xảy ra với con không? Thiên Chúa biết rằng con luôn khao khát trở nên người lớn, bởi “làm người lớn là căn tính của con cái Thiên Chúa.” Nhưng đừng mắc sai lầm, bởi không phải con đường nào cũng dẫn đến vinh quang đích thực. Hãy để Chúa Giê-su dẫn dắt con. Chiêm ngắm Chúa Giê-su, con sẽ biết nơi nào con thực sự muốn đến. Con gạt bỏ những lối tắt để thành công theo kiểu thế gian, và bước theo Chúa bằng cách chọn trở thành người tôi tớ phục vụ anh chị em mình. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive the gift of this day form the Lord. Jesus wants to walk it with you. Appreciate this reality. “An argument arose among the disciples about which of them was the greatest.” (Lk 9:46-50). Has this ever happened to you? The Lord knows that we thirst to be great, because “great is our identity as children of God.” But make no mistake, not all paths lead to true glory. Let Jesus lead you. Look at Him and you will get where you really want to go. Put aside the shortcuts of human successes and follow the Lord by choosing to be a servant of your brothers. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng ngày sống của mình đôi phút, tĩnh lặng nội tâm mình và chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Nhìn xem “họ cười nhạo thân phận của Chúa với tư cách là Vua và Con của Thiên Chúa. Đây là con đường của Chúa, con đường dẫn đến sự khiêm nhường. Ngoài con đường của Chúa Giêsu, không có một con đường nào khác. Và không có sự khiêm nhường nào mà không có sự sỉ nhục.” (ĐGH Phanxicô). Những cảm xúc nào thức tỉnh con khi đọc những dòng này? Lạy Chúa, xin dạy cho con biết mầu nhiệm của Ngài về điều nhỏ mọn và lớn lao có thể xảy ra cùng một lúc. Ngày hôm nay, con chọn một cử chỉ tử tế để thể hiện tình thương yêu phục vụ khiêm nhường, và tiếp tục bước đi trên con đường này với Chúa.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop your activities for only a moment. Enter your interior self and ponder Jesus on the cross. Contemplate how “they laugh at his condition as King and Son of God. This is the path of God, the path of humility. It is the way of Jesus, there is no other. And there is no humility without humiliation.” Pope Francis. What feelings are awakened in you when reading this? Talk to the Lord and let him teach you the mystery of his smallness and greatness at the same time. Choose some kind gesture that embodies this love of humble service today, and continue in this path with Him.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Vào lúc cuối ngày này, con được mời gọi cầu nguyện và để bản thân mình được tra vấn bởi lời bài hát của Francis Adão: “Lạy Chúa Giêsu, khi con chiêm ngắm cuộc sống của Ngài, cách Ngài đối xử với tha nhân, con để mình được tra vấn bởi sự dịu dàng của Chúa, … Chúa ơi, xin dạy con theo cách của Chúa để làm cho người khác thấy nhân phẩm của họ cao quý hơn; rằng bước đi của Ngài cũng là bước đi của con, là cung cách hành xử của con.” Khi đọc những lời này, điều gì vang vọng trong con? Con có tìm cách làm cho người khác cảm thấy nhân phẩm họ cao quý khi đối xử với họ cách tôn trọng, thân ái, dịu dàng như Chúa Giêsu không? Lạy Chúa, xin giúp đỡ con để con biết đối xử với mọi người như cách Ngài đối xử với con, để thế giới này được ngập tràn tình yêu, nhân văn hơn. Con viết ra một mục tiêu cụ thể để làm cho thế giới này nhân văn hơn từng chút một. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

At the end of this day, I invite you to pray and allow yourself to be challenged by this song by Francis Adão: “Jesus, as I contemplate in your life the way you treat others, I allow myself to be challenged by your tenderness, … Jesus, teach me your way to make the other feel more human, that your steps are my steps, my way of proceeding.” What resonates in your heart with you when your read this? Do you seek to make the other feel more human, with a respectful, cordial, tender treatment like that of Jesus? Ask Him for the help to treat our brothers as He treats you and humanizes this world. Write down a concrete goal that will humazine this world little by little. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao