Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 

 NGÀY 26/11/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu một ngày sống bằng cách kết hợp với trái tim của Chúa Giê-su để con có thể cộng tác tốt hơn trong sứ mệnh từ bi của Ngài. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21,33) Lời Chúa đang mời gọi con điều gì? Con muốn đặt niềm tin của mình vào điều không bao giờ làm con thất vọng. Mọi thứ đều đến lúc kết thúc, nhưng tình yêu, lòng thương xót và ý muốn của Thiên Chúa dành cho con là vĩnh cửu. Con mong muốn thực hiện sứ điệp Tin Mừng này hôm nay như thế nào? Những ai cần thời gian và sự kề cận của con ngày hôm nay? Con xin dâng lên Chúa ngày hôm nay và hiệp thông cầu nguyện theo ý nguyện của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day united with Christ’s heart so that you may better collaborate in his mission of compassion. In the Gospel today, Jesus says, “Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Lk 21:33). What do these words invite you to? Place your trust in that which never fails, in the permanent. Everything arrives at its end, but the Lord’s love, mercy, and desire for a relationship with you are eternal. How do you want to live out this Gospel message today? Who needs your time and closeness today? Offer up your day and pray for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi trước khi tiếp tục một ngày làm việc. Con đang đặt niềm tin vào ai và vào điều gì? “Chúa Giêsu là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng luôn nghĩ đến chúng ta và mong muốn được trò chuyện với chúng ta.” (ĐTC Phanxicô) Con cầu xin Chúa Thánh Thần củng cố và bảo đảm đức tin của con nơi tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha. Con mong ước đem niềm hi vọng này đến tất cả những nơi con đến trong ngày hôm nay, nơi một thế giới luôn thay đổi. Giờ đây, con dành ít phút để cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đang nản chí hoặc những người mất phương hướng trong cuộc sống. Con quay trở lại ngày sống của mình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break before contintuing on with your day. In whom or what do you place your trust? “Jesus is the eternal word of God who is always thinking of us and desires to talk with us” (Pope Francis). Ask the Holy Spirit to strengthen and secure your faith in God’s eternal love. Express this hope in all the places you go today, in this world that is constantly changing inconsistently. Now more than ever, focus on what doesn’t work for those who are discouraged or those who have lost a sense of direction in life. Return to your day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con giảm bớt các hoạt động của mình và kết thúc một ngày. Con nhớ lại những cảm xúc đã diễn ra trong lòng con. Con đã dành thời gian để thực sự sống hay con chỉ nhảy từ thứ này sang thứ khác? Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo về “sự nhanh chóng”, là tốc độ mà con người áp đặt cho những thay đổi ngày nay, trái ngược với sự chậm rãi tự nhiên của quá trình tiến hoá sinh học. Con có tôn trọng nhịp điệu tự nhiên của chính mình không? Trong suốt ngày sống của mình, con có lắng đọng để nhìn sâu vào tâm hồn mình không? Tức giận ngăn cản con tận hưởng sự thư thái và bình an. Xin Chúa hãy giúp con đưa ra một quyết tâm để con biết trân trọng thời gian và những giới hạn của mình. Con cầu nguyện cho những ai đang bị trầm cảm và làm việc quá tải. Kính mừng Maria …

🌷 WITH JESUS IN THE NIGHT 🌷

Wind down your activities and close out the day. Review what you experienced in your heart. Did you take time to truly be alive, or did you just jump from thing to thing? The Pope warns us that what he calls “quickifying,” or the speed that humans make things go at today, contrasts with the natural slowness of biological evolution. Do you respect your own natural rhythms? Do you pause throughout your day to delve into your soul? Frustration prevents you from enjoying peace and stability. Ask the Lord for help and write down a reslution to help you respect your time and limits tomrorow. Pray for those who are overwhelmed and overburdened. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao